en 中文

Kierownicy Katedr WYDZIAŁu IV – DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, MUZYKI KOŚCIELNEJ, EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ, RYTMIKI I JAZZU

Kierownik Katedry Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno-Kantatowej

prof. dr hab. Marcin Tomczak

E / m.tomczak@amuz.gda.pl

Kierownik Katedry Edukacji Muzycznej

prof. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska

E / a.grucza-rogalska@amuz.gda.pl

Kierownik Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej

prof. dr hab. Anna Galikowska-Gajewska

E / a.galikowska@amuz.gda.pl

Kierownik Katedry Muzyki Kościelnej

ks. dr hab. Jacek Bramorski

E / j.bramorski@amuz.gda.pl

Kierownik Katedry Jazzu i Muzyki Estradowej

dr hab. Małgorzata Kuchtyk

E / m.kuchtyk@amuz.gda.pl