Rzecznik ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi

prof. dr hab. Monika Fedyk-Klimaszewska

 

Zadania Rzecznika ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku:

  • podejmowanie działań na rzecz równego traktowania wszystkich członków społeczności akademickiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku,
  • podejmowanie działań zmierzających do eliminacji wszelkich form nierównego traktowania i dyskryminacji i mobbingu w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, w tym prowadzenie mediacji,
  • przyjmowanie i badanie skarg dotyczących nierównego traktowania i dyskryminacji oraz mobbingu w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku i w razie konieczności kierowanie stosownych wniosków do Rzeczników dyscyplinarnych i komisji działających w Uczelni,
  • zbieranie dobrych praktyk związanych z przeciwdziałaniem nierównemu traktowaniu oraz dyskryminacji i mobbingowi oraz podejmowanie działań na rzecz upowszechniania wiedzy w zakresie przestrzegania zasad równego traktowania w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

E / rzecznik-rownosc@amuz.gda.pl