en

Kierownik

dr hab. Bogumiła Weretka-Bajdor (Wydział Instrumentalny)

 

Zastępcy Kierownika

mgr Dagmara Dopierała (Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki)

dr Zuzanna Lisiecka-Madeja (Wydział Wokalno-Aktorski)

mgr Piotr Ejsmont (Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu)