Kierownik

dr hab. Anna Mikolon

E / a.mikolon@amuz.gda.pl

 

Zastępcy Kierownika

mgr Alicja Wieczorek

mgr Piotr Ejsmont

 

Członkowie

Wydział Instrumentalny:

dr hab. Bogumiła Weretka-Bajdor

dr Marta Kur

dr Katarzyna Markiewicz

dr Izabela Paszkiewicz-Ginter

mgr Julia Borejko

mgr Magdalena Darska-Szpakiewicz

mgr Emilia Grażyńska-Stefanowicz

mgr Katarzyna Pańczyk

mgr Andrzej Siarkiewicz

mgr Małgorzata Sienkiewicz-Kosecka 

mgr Alicja Wieczorek

 

Wydział Wokalno-Aktorski:

dr hab. Anna Mikolon                         

dr hab. Piotr Nowicki  

dr Zuzanna Lisiecka-Madeja                      

mgr Dorota Artykiewicz-Skrla

mgr Aleksandra Dąbrowska         

mgr Aleksandra Mozgiel-Medyńska

 

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu:

mgr Piotr Ejsmont

mgr Anna Rocławska-Musiałczyk

mgr Monika Siedlewicz    

mgr Roksana Szreder

mgr Joanna Trzeciak         

mgr Iwona Zaczkowska

 

Pedagodzy współpracujący

prof. dr hab. Jadwiga Lewczuk

prof. dr hab. Bogdan Kułakowski

dr hab. Elżbieta Pasierowska

dr Magdalena Ochlik-Jankowska

dr Mirosława Sumlińska

 

Międzywydziałowa Katedra Akompaniamentu łączy pianistów akompaniujących instrumentalistom, wokalistom i dyrygentom. Członkowie Katedry prowadzą przedmioty związane z ich specjalnością, ujęte w programach nauczania różnych wydziałów, np.: nauka akompaniamentu, nauka akompaniamentu z czytaniem a vista, praca z pianistą, praca z pianistą-korepetytorem, muzyczne opracowanie partii wokalnej i inne. Pianiści-akompaniatorzy towarzysząc studentom podczas przesłuchań, koncertów, konkursów i recitali dyplomowych, w dużym stopniu przyczyniają się do ich sukcesów. Wielu otrzymuje dyplomy za wyróżniający akompaniament. Prowadzą także samodzielną działalność artystyczną i naukową uczestnicząc w koncertach, festiwalach, konferencjach, akompaniując na kursach mistrzowskich, nagrywając płyty, publikując artykuły i monografie.

MKA zajmuje się także praktycznym przygotowaniem studentów klas fortepianu studiów I i II st. do zawodu pianisty-akompaniatora. Odbywa się to nie tylko w ramach przedmiotu nauka akompaniamentu, gdzie (dzięki współpracy z instrumentalistami i wokalistami)
w duetach wykonywane są sonaty, pieśni oraz koncerty (wyciągi fortepianowe). Zainicjowany w 2022 roku cykl spotkań z pianistami
pt. "Fortepian nie tylko solo" ma na celu uświadomienie studentom wielu możliwości, z jakimi mogą się zetknąć w zawodzie pianisty. Praktyka akompaniatorska z uczniami szkół muzycznych, warsztaty czytania nut a vista, warsztaty przygotowujące do pracy pianisty-korepetytora w operze, kursy mistrzowskie, koncerty tematyczne, współpraca z innymi ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą, organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Duetów z Fortepianem – to tylko niektóre przykłady działań podejmowanych przez MKA.


Konkursy:

 • 2018 – I Ogólnopolski Konkurs Duetów z Fortepianem (Zakład Akompaniamentu)
 • 2022 – II Ogólnopolski Konkurs Duetów z Fortepianem

Kursy mistrzowskie:

 • 2021 – Marcin Kozieł (Austria) – kurs mistrzowski dla duetów wokalnych (wydarzenie współfinansowane przez Unię Europejską)
 • 2022 – dr hab. Grzegorz Mania prof. AMFN w Bydgoszczy – Ciężko nabyta łatwość – o rozwijaniu umiejętności czytania a vista – wykład i warsztaty
 • 2022 – dr hab. Hanna Holeksa prof. AM w Łodzi – Funkcje poznawcze a kameralistyka fortepianowa – wykład i kurs mistrzowski

Fortepian nie tylko solo. Cykl spotkań z pianistami:

 • prof. dr hab. Anna Prabucka-Firlej
  Dwugłos o muzycznym partnerstwie.
 • Alicja Wieczorek
  Jak zdobyć Oskara za rolę drugoplanową czyli o czym powinien wiedzieć pianista-akompaniator zatrudniony w szkole muzycznej.
 • dr hab. Elżbieta Pasierowska prof. aMuz
  Kameralistyka – zło konieczne czy nowe perspektywy? Dlaczego warto rozwijać umiejętności gry zespołowej i jaki może mieć
  to wpływ na przyszłość zawodową muzyków?
 • Šviesė Čepliauskaitė (Litwa)
  Droga twórcza Emila Młynarskiego i jego powiązania z Litwą.
 • dr Marta Kur
  Pianista jako człowiek-orkiestra. O realizacji wyciągów fortepianowych.
 • Barbara Łysakowska (USA)
  System szkolnictwa muzycznego w USA na podstawie własnych doświadczeń.
 • Anna Rocławska-Musiałczyk