Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

 

Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku jest ogólnouczelnianą jednostką naukową Akademii w ramach Biura ds. Nauki, Rozwoju Kadr i Wydawnictwa, działającą na podstawie Statutu Akademii.

Zajmuje się publikowaniem prac o charakterze naukowym, artystycznym i dydaktycznym, a także upowszechnianiem twórczości kompozytorskiej pedagogów i doktorantów aMuz, w postaci wydawnictw nutowych.

Dotychczasowy dorobek naukowy i artystyczny obejmuje monografie: jednoautorskie, wieloautorskie i zbiorowe, publikacje pokonferencyjne, edycje źródłowo-krytyczne, katalogi i informatory, podręczniki metodyczne, skrypty i zeszyty naukowe, wydawnictwa jubileuszowe oraz wydawnictwa nutowe.

W Wydawnictwie aMuz stosowane są najwyższe standardy wydawnicze i przestrzegane są zasady etyki publikacyjnej, których celem jest przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom, jak m.in. naruszanie praw autorskich i praw pokrewnych, zniesławianie, plagiat, praktyki guest authorship i ghostwriting. W związku z tym realizowane są w naszym Wydawnictwie wytyczne Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Committee on Publication Ethics) /www.publicationethics.org/. Autorskie monografie naukowe oraz monografie zbiorowe pod redakcją naukową oceniane są na podstawie niezależnych recenzji sporządzonych przez specjalistów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Proces recenzowania polega na tzw. zasadzie „double-blind review proces”, w której Autor i Recenzenci nie znają swoich tożsamości. Recenzje zleca redaktor naczelna Wydawnictwa aMuz. Wydawca decyduje, które prace zostaną opublikowane, kierując się opinią recenzentów dotyczącą wartości merytorycznej, oryginalności i przejrzystości naukowej pracy.

 

Nakładem Wydawnictwa aMuz ukazują się:

 • monografie autorskie i wieloautorskie
 • monografie zbiorowe, stanowiące tematyczne publikacje zbiorowe, oraz abstract book i materiały konferencyjne
 • podręczniki metodyczne
 • edycje źródłowo-krytyczne
 • wydawnictwa nutowe
 • wydawnictwa jubileuszowe i okolicznościowe oraz materiały wspomnieniowe
 • bibliografie wydawnictw, katalogi i informatory
 • prace dokumentacyjne
 • nagrodzone lub wyróżnione rozprawy doktorskie
 • przekłady recenzowanych monografii na inny język nowożytny

Publikacje wydawane są w wersji drukowanej oraz cyfrowej (e-book). Udostępniane są również w trybie Open Access na platformie Biblioteka Nauki.

Misją Wydawnictwa aMuz jest wydawanie publikacji i upowszechnianie ich w obiegu krajowym i międzynarodowym, przyczyniając się w ten sposób do międzynarodowej wymiany naukowej. Publikacje wydawane w naszym Wydawnictwie nagradzane są w konkursach, m.in. w Międzynarodowym Konkursie „Muzyczne Orły”.

 

Tematyczne monografie zbiorowe z zakresu sztuk muzycznych wydawane przez Wydawnictwo aMuz, w ramach których redakcja prowadzi otwarty nabór tekstów, uzupełniając tom także o teksty z konferencji naukowych:

 • Sztuka europejskiego baroku
 • Muzyka fortepianowa
 • Organy i muzyka organowa
 • Instrumenty dęte drewniane
 • Koncepcja, realizacja, percepcja

Monografie zbiorowe z zakresu dydaktyki, edukacji muzycznej i innych dyscyplin naukowych, w ramach których redakcja prowadzi otwarty nabór tekstów, uzupełniając tom także o teksty z konferencji naukowych, do których redaktor naczelna powołuje dodatkowego redaktora naukowego (tematycznego):

 • Musica sacra
 • Wokół emisji głosu. Technika | Metodyka | Praktyka
 • Moje doświadczenie z zespołem chóralnym
 • Z zagadnień wczesnej edukacji muzycznej
 • International Aspects of Music Education
 • Muzykalia w zasobach bibliotecznych, archiwach i zbiorach prywatnych

 

REDAKCJA

prof. dr hab. Monika Karwaszewska – redaktor naczelna/redaktor naukowy tematycznych monografii zbiorowych Wydawnictwa aMuz

mgr Magdalena Popiołek – specjalista ds. wydawnictw

mgr Bartosz Bielinis – specjalista ds. analizy danych

 

DYSTRYBUCJA I PROMOCJA WYDAWNICTW

dr Marta Walkusz

 


Regulamin Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki