en

Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Akademii w ramach Biura ds. Nauki, Rozwoju Kadr i Wydawnictwa, działającą na podstawie Statutu Akademii. Zajmuje się publikowaniem prac o charakterze naukowym, pedagogicznym, a także promowaniem twórczości kompozytorskiej naszych pedagogów i studentów w postaci wydawnictw nutowych i płytowych.

Dotychczasowy dorobek obejmuje około 2000 prac (450 autorów) zawartych w tomach wydawnictw seryjnych i autonomicznych. Łącznie ukazało się niemal 300 tytułów. Są to między innymi bibliografie i katalogi, prace z zakresu historii muzyki powszechnej, muzyki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem muzyki dawnego Gdańska, teorii, estetyki, filozofii i psychologii muzyki, akustyki muzycznej, folkloru, pedagogiki muzycznej, organizacji życia muzycznego.

Regulamin Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki