prof. dr hab. Przemysław Stanisławski

E / p.stanislawski@amuz.gda.pl

Anna Żdżyłowska – sekretarz biura RDA (zastępstwo)

Maria Lis (absencja pracownicza)

E / awanse@amuz.gda.pl

T / (+48 58) 3009 248