en
menu

Kamila Kułakowska – kierownik

M / dzialnauczania@amuz.gda.pl

T / (+48 58) 3009 229

pokój 310 / poziom 3 / budynek B

Biuro Działu Nauczania Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki

Karolina Łapińska

M / k.lapinska@amuz.gda.pl

T / (+48 58) 3009 233

pokój 210 / poziom 2 / budynek B

Biuro Działu Nauczania Wydziału Instrumentalnego

Katarzyna Czausz

M / k.czausz@amuz.gda.pl

T / (+48 58) 3009 221

pokój 210 / poziom 1 / budynek A

Krystyna Krawczuk

M / k.krawczuk@amuz.gda.pl

T / (+48 58) 3009 221

pokój 210 / poziom 1 / budynek A

Biuro Działu Nauczania Wydziału Wokalno-Aktorskiego

Kamil Górzyński

M / k.gorzynski@amuz.gda.pl

T / (+48 58) 3009 298

pokój 202 / poziom 2 / budynek B

Biuro Działu Nauczania Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu

Kamila Kułakowska

M / k.kulakowska@amuz.gda.pl

T / (+48 58) 3009 229

pokój 310 / poziom 3 / budynek B