Wymiana / wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej jest możliwe w przypadku:

- zgubienia legitymacji,

- kradzieży legitymacji,

- gdy na legitymacji widnieją błędne dane,

- legitymacja jest zniszczona,

- nastąpiła zmiana danych osobowych / adresowych,

- zaistniała potrzeba aktualizacji zdjęcia.

 

Aby otrzymać duplikat legitymacji należy:

  1. złożyć wniosek o wymianę / duplikat legitymacji w Biurze Działu Nauczania właściwego Wydziału,
  2. dokonać przelewu w wysokości 33 zł na indywidualne subkonto studenta (https://subkonta.amuz.gda.pl); w tytule przelewu prosimy wpisać swoje imię i nazwisko, właściwy wydział (I/II/III/IV), informację, że jest to opłata za duplikat legitymacji studenckiej/doktoranckiej).

Jeśli zdjęcie w poprzedniej legitymacji jest aktualne i zgodne z wymaganiami, to może zostać użyte do wydruku duplikatu, jeśli zdjęcie wymaga zmiany, należy przesłać aktualną wersję (w kolorze, format .jpg, wymiary 400 x 500 pikseli).

 

Odbiór duplikatu legitymacji następuje w Biurze Działu Nauczania właściwego Wydziału po 5 dniach roboczych od spełnienia wyżej wymienionych warunków.

W chwili odbioru duplikatu, należy zwrócić poprzednio wydaną legitymację.

W przypadku odnalezienia ww. dokumentu, student/doktorant jest zobowiązany do niezwłocznego jego zwrócenia.

 

Opłaty za legitymację

Wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej

22 zł

Wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej
(utrata / zniszczenie / zgubienie / zmiana danych)

33 zł

Do pobrania:

Wniosek o duplikat elektronicznej legitymacji