en 中文

Kierownik

dr hab. Elżbieta Pasierowska

E / e.pasierowska@amuz.gda.pl

 

Kontakt

Biuro ds. Studiów Doktoranckich, Szkoły Doktorskiej, Studiów Podyplomowych, Studium Pedagogicznego


Studium Pedagogiczne jest jednostką międzywydziałową. Dostępne jest bezpłatnie dla studentów Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki, Wydziału Instrumentalnego oraz Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Gdańsku, a także, odpłatnie, dla absolwentów państwowych wyższych szkół muzycznych i akademii muzycznych.

Studium umożliwia uzupełnienie wiedzy o przedmioty pedagogiczne i zdobycie uprawnień do pracy w szkolnictwie.

Zajęcia odbywają się zgodnie z planami studiów na poszczególnych wydziałach.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu Studium Pedagogicznego.

Opłata pobierana za wydanie zaświadczenia wynosi 5 złotych, opłata za wydanie duplikatu zaświadczenia – 7,50 zł (podst. Zarządzenie nr 24/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 2 września 2019 roku w sprawie wysokości opłat pobieranych za wydanie zaświadczenia o ukończeniu studium pedagogicznego w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz jego duplikatu).

Opłaty wnosi się na konto bankowe Akademii tytułem: [imię, nazwisko, zaświadczenie/duplikat zaświadczenia Studium Pedagogicznego].O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie do Studium Pedagogicznego (dla osób spoza Akademii) (PDF / DOCX)

    wniosek o przyjęcie do Studium Pedagogicznego (dla studentów Akademii) (PDF / DOCX)

  • odpis dyplomu studiów wyższych,
  • dowód opłaty za studia.

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 września przez Biuro ds. Studiów Doktoranckich, Szkoły Doktorskiej, Studiów Podyplomowych, Studium Pedagogicznego. Można je dostarczyć osobiście (budynek żółty, pok. 210), za pośrednictwem poczty tradycyjnej, a także w formie skanu (na maila: a.kowiel@amuz.gda.pl).

Opłata (semestralnie 700 zł) wnoszona jest na konto bankowe:

SANTANDER BANK POLSKA S.A.
Gdańsk, ul. 3 Maja 3
PL14 1090 1098 0000 0000 0901 5764Do pobrania:

aktualizacja: 24.05.2021