Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów uczelni artystycznych 2023

 

Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie stypendiów ministra dla studentów (Dz. U. poz. 704).

Studenci uczelni artystycznych, nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zainteresowani ubieganiem się o stypendium proszeni są o dokładne zapoznanie się z wyżej wymienionymi aktami prawnymi.

Stypendia są przyznawane na wniosek Rektora Uczelni składany do MKiDN w terminie do 15 października, zgodnie z wzorem określonym w załączniku do wyżej wymienionego rozporządzenia. Liczba wniosków z jednej uczelni nie może przekroczyć 0,5% ogólnej liczby studentów tej uczelni.

Student zainteresowany uzyskaniem stypendium MKiDN przedstawia swoją kandydaturę Rektorowi w terminie określonym przez Rektora.

Student składa Rektorowi wyżej wymieniony wniosek wypełniony w częściach 2 – 4 oraz dokumenty i oświadczenia określone w § 6 ust. 2 rozporządzenia.

 

Więcej informacji i wnioski znajdują się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych.

 

Wypełnione wnioski o przyznanie stypendium dla studenta należy złożyć w Biurze Rektora do 20 września 2023 r. do godz. 12:00

 

Do pobrania:

Informacja o stypendiach dla studentów na stronie MKiDN:


Hej maturzysto! Hej maturzystko! 

Marzysz o studiach, ale nie masz pewności, jak je sfinansować? 

Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość: Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia przyznaje stypendia na pierwszy rok studiów na polskich uczelniach akademickich!

Sprawdź czy spełniasz kryteria na stronie Fundacji i nie wahaj się złożyć wniosku o stypendium. Dzięki niemu otrzymasz wsparcie finansowe na pierwszy rok studiów. 

Weź udział w programie i spełnij swoje marzenia!

Szczegóły na stronie fundacji: fejj.pl/pierwszy-rok 

Sięgnij po marzenia z Moim Stypendium!

 

Marzeniem ambitnej młodzieży jest nauka w dobrym, miejskim liceum, a potem wyjazd na prestiżowe studia za granicę. Marzenia zmotywowanych studentów to prowadzenie projektów naukowych i artystycznych oraz zdobywanie wysokich osiągnięć w karierze sportowej. Liczni absolwenci marzą o lepszym starcie na rynku pracy i podnoszeniu swoich kompetencji. Odpowiedzią na te marzenia są stypendia. Tak, stypendia! Programy stypendialne ułatwiają spełnienie marzeń wszystkich tych grup. Fundacja Dobra Sieć, prowadząca największy w Polsce portal z bazą wiedzy o programach stypendialnych MojeStypendium.pl, aktywnie pomaga tysiącom osób w realizacji ich planów.


Na portalu MojeStypendium.pl znajdują się aktualne oferty stypendiów, konkursów i staży, po które może sięgnąć każdy, kto myśli o swoim rozwoju. Portal jest także miejscem publikacji rzetelnych artykułów o tematyce stypendialnej oraz edukacyjnej. I co najważniejsze, korzystanie z portalu jest całkowicie bezpłatne i dostępne dla każdego.

Więcej