en
menu

Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020

Informacje ws. Stypendiów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów na rok akademicki 2019/2020 za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub znaczące osiągnięcia sportowe

 

Termin przyjmowania dokumentów w Biurze Rektora: do 10 października 2019 r.
Termin złożenia przez Rektora wniosków o przyznanie stypendium dla studentów: do 15 października 2019 r.

Stypendia dla doktorantów

UWAGA!

Od 1 grudnia do 31 grudnia 2019 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Z uwagi na fakt, iż wnioski wysysła się za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (ZSUN OSF) osoby zaintersowane złożeniem wniosku prosimy o pilny kontakt z Biurem Nauki, Rozwoju Kadr i Wydawnictwa (bud. czerowny, pok. 110) – ostani dzień wysyłki wnosków: 17 grudnia 2019 r.

 

Informacja na temat składania wniosków o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w grudniu 2019 r.

 

Załącznik 1 – wzór wniosku

Załącznik 2 – oświadczenie do wniosku

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców

Stypendia dla cudzoziemców

Szczegóły