en

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów za osiągnięcia naukowe oraz artystyczne dla studentów na rok akademicki 2020/2021, którzy są mieszkańcami województwa pomorskiego. Gorąco zachęcamy studentów, którzy spełniają warunki Regulaminu, do aplikowania o stypendium do dnia 23 października 2020 roku.

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów  – mieszkańców województwa pomorskiego wraz ze szczegółowymi informacjami oraz wymaganymi do złożenia wzorami formularzy dostępne są na stronie https://drg.pomorskie.eu/stypendia-dla-studentow

opublikowano: 1.10.2020

 

 

„Solidarni z Białorusią” – stypendia NAWA dla studentów, naukowców i nauczycieli

opublikowano: 21.09.2020Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021

Informacje o stypendium oraz wzór wniosku są dostępne na stronie www.gov.pl.


Termin przyjmowania dokumentów w Biurze Rektora: do 2 października 2020 r.
Termin złożenia przez Rektora wniosków o przyznanie stypendium dla studentów: do 15 października 2020 r.

opublikowano: 18.09.2020


Stypendia dla doktorantów

Stypendium Polish Doctoral Research Fellowship w Instytucie Studiów Austriackich i Środkowoeuropejskich im. Wirtha na Uniwersytecie Alberty w Edmonton w Kanadzie

Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, University of Alberta (Edmonton, Kanada) ogłasza nabór na POLISH DOCTORAL RESEARCH FELLOWSHIP na rok akademicki 2020/2021 (od 1.09.2020 do 31.08.2020) dla słuchaczy studiów doktoranckich.
Od stypendysty oczekuje się kontynuowania pracy nad rozprawą doktorską oraz uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, naukowych i akademickich Instytutu. Stypendysta będzie miał również możliwość brania udziału w różnorodnych wydarzeniach i warsztatach naukowych organizowanych przez University of Alberta.

Stypendium adresowane jest do studentów studiów doktoranckich ze wszystkich dziedzin humanistycznych, społecznych oraz sztuk pięknych. Kandydaci powinni legitymować się obywatelstwem polskim oraz być słuchaczami studiów doktoranckich (na zaawansowanym etapie). Ponadto wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego (w mowie, jak i w piśmie) oraz podstawowa znajomość języka niemieckiego lub innego języka środkowoeuropejskiego. Udokumentowana praca badawcza (najlepiej w formie publikacji) będzie dodatkowym atutem.
Uniwersytet Albertański otwarty jest na współpracę międzynarodową, oczekuje aplikacji od kandydatów obydwu płci oraz osób niepełnosprawnych.

Kandydaci powinni przedłożyć zwięzły opis pracy badawczej w języku angielskim (maksymalnie 500 słów), curriculum vitae oraz podać nazwiska dwóch profesorów, którzy mogliby wystawić referencje. Aplikacje w formie elektronicznej należy przesyłać na adres rawright@ualberta.ca w nieprzekraczalnym terminie do 13.04.2020 r.
Finaliści konkursu wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez dyrektora Wirth Institute, która odbędzie się we Wrocławiu 21 maja i/lub w Gdańsku 25 maja. Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o dokładnym terminie i miejscu spotkania.

Więcej na: https://www.ualberta.ca/wirth-institute/fellowship-awards/doctoral-research-fellowships/poland


opublikowano: 26.03.2020


Stypendia dla cudzoziemców

Szczegóły