Szkoła Doktorska Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Dyrektor Szkoły Doktorskiej i Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

prof. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska

E / a.grucza-rogalska@amuz.gda.pl

 

Kontakt:

Biuro ds. studiów doktoranckich, Szkoły Doktorskiej, studiów podyplomowych, Studium Pedagogicznego


Ważne dokumenty – uchwały:


RADA NAUKOWA SZKOŁY DOKTORSKIEJ:

  • prof. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska,
  • prof. dr hab. Monika Karwaszewska,
  • prof. dr hab. Alicja Kozłowska-Lewna,
  • prof. dr hab. Marcin Nałęcz-Niesiołowski,
  • dr hab. Hanna Dys,
  • dr hab. Anna Fabrello,
  • dr hab. Małgorzata Kuchtyk,
  • mgr Emil Miszk.

Postępowanie Rekrutacyjne 2024/2025:


Postępowanie Rekrutacyjne 2023/2024:


Postępowanie Rekrutacyjne 2022/2023:


Postępowanie Rekrutacyjne 2021/2022:


Postępowanie Rekrutacyjne 2020/2021:


zobacz:


aktualizacja: 27.05.2024