Erasmus+ dla pracowników

Pracownicy mają możliwość wyjazdu w celu:

  • prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznej uczelni partnerskiej (STA),
  • szkoleniowym, dotyczącym podnoszenia kwalifikacji związanych z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej (z wyłączeniem konferencji) (STT).

WSPÓŁPRACA Z KRAJAMI STOWARZYSZONYMI Z PROGRAMEM (KA131)

WSPÓŁPRACA Z KRAJAMI TRZECIMI NIESTOWARZYSZONYMI Z PROGRAMEM (KA171)

aMuz pozyskała dofinansowanie na współpracę z krajami trzecimi niestowarzyszonymi z programem. Wniosek został oceniony na 89 punktów na 100. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 61 945 euro. Z naszymi partnerami: Tblisi State Conservatoire (Gruzja), Jerusalem Academy of Music and Dance (Izrael) oraz Univeristy of Montenegro, Academy of Music (Czarnogóra) będziemy realizowali mobilności pedagogów i pracowników w obu kierunkach oraz oraz przyjazdy studentów na studia.

Informacje na temat programu Erasmus+


aktualizacja: 27.07.2022