Erasmus+ dla pracowników

Pracownicy mają możliwość wyjazdu w celu:

  • prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznej uczelni partnerskiej (STA),
  • szkoleniowym, dotyczącym podnoszenia kwalifikacji związanych z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej (z wyłączeniem konferencji) (STT).

WSPÓŁPRACA Z KRAJAMI STOWARZYSZONYMI Z PROGRAMEM (KA131)

współPraca z krajami partnerskimi (KA107)

Informacje na temat programu Erasmus+


aktualizacja: 27.07.2022