Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku wystawia zaświadczenia do celów emerytalno-rentowych wyłącznie swoim absolwentom, zachowując przy tym prawo do weryfikacji tożsamości osoby, która występuje o takie zaświadczenie.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia do celów emerytalno-rentowych można złożyć:

  • osobiście w Akademii,
  • listownie przez wysłanie oryginału podpisanego wniosku na adres: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Wydział……, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk,
  • przez ePUAP (konieczność posiadania profilu zaufanego)
  • przez e-mail (konieczność posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego).

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zaswiadczenia-o-przebiegu-lub-ukonczeniu-studiow

 

Formularz do pobrania: word / pdfaktualizacja: 10.08.2022