Termin egzaminów wstępnych na rok akademicki 2023/2024:

26.06-04.07.2023

Więcej szczegółów

 

Logowanie w internetowym systemie rejestracji kandydatów na studia:

15.05-16.06.2023

Rejestruję się!

 

Rezygnacja z podjęcia studiów

Więcej szczegółów

 

Masz dodatkowe pytania? Oto kontakt do wydziałowych komisji rekrutacyjnych:

Wydział I: rekrutacja1@amuz.gda.pl

Wydział II: rekrutacja2@amuz.gda.pl

Wydział III: rekrutacja3@amuz.gda.pl

Wydział IV: rekrutacja4@amuz.gda.pl


DYŻURY WYDZIAŁOWYCH KOMISJI REKRUTACYJNYCH

 

UWAGA, AKTUALIZACJA:

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do dalszego postępowania rekrutacyjnego, zobowiązani są dostarczyć osobiście lub regularną pocztą do dnia 6 lipca 2023 r. (nie decyduje data stempla pocztowego) do właściwego biura Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wymienionych dokumentów:

  • poświadczoną w naszej Uczelni lub przez notariusza kopię świadectwa dojrzałości (dotyczy kandydatów na studia I stopnia),
  • dwa zdjęcia o wymiarach 35x45 mm, spełniające te same wymagania, co do dowodu osobistego lub paszportu, podpisane na rewersie imieniem i nazwiskiem kandydata.
  • poświadczoną w naszej Uczelni lub przez notariusza kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów i odbytej obronie pracy dyplomowej oraz zagraniu wymaganych recitali dyplomowych (dotyczy kandydatów na studia II stopnia).

Kopię świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów można poświadczyć za zgodność w biurach Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, biurach Działu Nauczania oraz w Biurze Rektora.

 

 

Dołącz do społeczności aMuz i studiuj nad morzem! Twoja muzyczna kariera zaczyna się w Gdańsku!