Kierunek: Dyrygentura

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne II stopnia

Kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne II stopnia

Studia podyplomowe na specjalności Kompozycja