en
menu

Rezygnacja z miejsca w akademiku wyłącznie na adres e-mail kierownika DS j.sikorska@amuz.gda.pl do dnia 15 sierpnia włącznie.
Osoba, która otrzymała miejsce w DS, a nie zgłosi się w październiku będzie obciążona finansowo za pierwszy miesiąc okresu rozliczeniowego w DS.