en

Rezygnację z miejsca w DS można złożyć wyłącznie drogą mailową na adres e-mail kierownika DS: j.sikorska@amuz.gda.pl do dnia 15 sierpnia 2020 r. włącznie.
Osoba, która otrzymała miejsce w DS, a nie zgłosi się w październiku 2020 r., zostanie obciążona finansowo za pierwszy miesiąc okresu rozliczeniowego w DS.