Władze Wydziału

Dziekan

dr Michał Kierzkowski

Prodziekan

dr hab. Michał Kozorys

 

Prodziekan

dr Błażej Połom


Katedra Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno-Kantatowej

Kierownik

prof. dr hab. Marcin Tomczak

Członkowie

prof. dr hab. Waldemar Górski

prof. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska

prof. dr hab. Marek Rocławski

dr hab. Sławomir Bronk

dr hab. Michał Kozorys

dr hab. Anna Wilczewska

dr hab. Beata Wróblewska

dr Teresa Pabjańczyk

dr Błażej Połom

dr Beata Śnieg


Katedra Edukacji Muzycznej

Kierownik

prof. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska

Członkowie

dr hab. Monika Karwaszewska

dr hab. Gabriela Konkol

dr Michał Kierzkowski

mgr Katarzyna Kierzkowska

mgr Eliza Ludkiewicz

 

Przedmiotem badań Katedry Edukacji Muzcznej jest specyfika teleologii w polskim szkolnictwie muzycznym w XX w., reformy ustrojowe edukacji muzycznej na tle przemian politycznych w państwie w XX w., cechy, aksjologia i systematyka pedagogiki muzyki, a także jej historia, dydaktyka i badania porównawcze.

Celem tych badań jest rozpoznanie cech, aksjologii i systematyki pedagogiki muzyki, a także głęboka analiza skompletowanych materiałów badawczych, wnioskowanie, i wytyczanie perspektywicznych prac nad systemem funkcjonowania edukacji muzycznej w Polsce i w Europie, wyznaczenie dróg artystycznych awansów naukowych oraz udziału wychowania muzycznego w kształtowaniu postaw absolwentów szkół ogólnokształcących.

Przedstawiony projekt badawczy nadaje sens naukowy i dydaktyczny pojęciu pedagogika muzyki oraz poszerza w znacznym stopniu wiedzę z zakresu historii wychowania. Otwiera ponownie dyskusję na temat roli sztuki w wychowaniu społeczeństwa a zatem i udziału przedmiotów muzycznych w ogólnokształcącym systemie edukacyjnym w Polsce w XX i XXI wieku.

W zakresie działalności dydaktycznej Katedra oferuje przedmioty z pełnego zakresu przygotowania pedagogicznego. Przewiduje również tematykę i zakres badawczy dla prac licencjackich i magisterskich.
Swoje zainteresowania naukowe studenci mogą rozwijać w Kole Naukowym Pedagogiki Muzyki.
Młodsi pracownicy nauki mogą podnosić swoje kwalifikacje poprzez czynne uczestnictwo w realizacji wyżej wymienionych projektów badawczych.


Katedra Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej

Kierownik

prof. dr hab. Anna Galikowska-Gajewska

Członkowie

dr hab. Marzena Kamińska

dr hab. Małgorzata Malgeri

dr Taida Wiśniewska

mgr Beata Borowska

mgr Beata Oryl


Katedra Muzyki Kościelnej

Kierownik

ks. dr hab. Jacek Bramorski

Członkowie

prof. dr hab. Bogusław Grabowski

prof. dr hab. Andrzej Szadejko

dr hab. Sławomir Bronk

dr Monika Kaźmierczak

mgr Ewa Rytel

 

 

Katedra prowadzi działalność w następujących dziedzinach:

 1. Działalność naukowa:
  • opieka merytoryczna nad rozwojem naukowym kadry,
  • prowadzenie badań nad zagadnieniami związanymi ze stanem muzyki kościelnej w Polsce,
  • opracowywanie naukowych podstaw kryteriów doboru repertuaru i sposobu interpretacji muzyki sakralnej i liturgicznej we wnętrzach sakralnych,
  • badania dotyczące budowy i konserwacji organów oraz akustyki pomieszczeń,
  • wspieranie działań mających na celu opracowanie odpowiedniego śpiewnika polskich pieśni kościelnych,
  • badania w dziedzinie historii muzyki kościelnej w kontekście ogólnych procesów historycznych, w tym historii myśli filozoficznej,
  • organizowanie sesji naukowych poświęconych muzyce kościelnej.
 2. Działalność dydaktyczna:
  • merytoryczna opieka nad kształceniem muzyków kościelnych: organistów, kantorów i dyrygentów,
  • doskonalenie programu nauczania studentów w dziedzinie muzyki kościelnej,
  • wdrażanie studentów w działalność naukową poprzez m.in. ustalanie tematów prac magisterskich pod kątem możliwości ich praktycznego wykorzystania,
  • ustalanie programów prezentacji dyplomowych studentów.
 3. Działalność artystyczna:
  • opieka nad oprawą muzyczną uroczystości kościelnych związanych z Akademią Muzyczną w Gdańsku,
  • organizowanie koncertów i konkursów,
  • inicjowanie nagrań fonograficznych związanych z działalnością Katedry.
 4. Współpraca z Kościołem:
  • wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu muzyki sakralnej,
  • wydawanie merytorycznych opinii we wszelkich sprawach związanych z muzyką kościelną pod względem repertuaru,
  • wydawanie merytorycznych opinii przy ocenie kwalifikacji kandydatów do pracy w kościele na stanowiskach związanych z muzyką kościelną,
  • wydawanie merytorycznych opinii przy projektowaniu, budowie oraz konserwacji organów.
 5. Współpraca z innymi uczelniami, instytucjami oraz stowarzyszeniami.

Katedra Jazzu i Muzyki Estradowej

Kierownik

dr hab. Małgorzata Kuchtyk

Członkowie

prof. dr hab. Leszek Kułakowski

prof. dr Włodzimierz Nahorny

dr hab. Mariusz Klimek

dr hab. Maciej Obara

dr Anna Domżalska

dr Sławomir Jaskułke

dr Piotr Kułakowski

dr Jerzy Małek

dr Cezary Paciorek

dr Tomasz Sowiński

dr Krystyna Stańko

dr Aleksandra Tomaszewska

dr Ireneusz Wojtczak

mgr Dominik Kisiel – uczestnik Szkoły Doktorskiej

mgr Joanna Knitter-Posiewnik

mgr Emil Miszk – uczestnik Szkoły Doktorskiej

mgr Jakub Ostrowski

mgr Ignacy Wiśniewski