Dyrektor Biblioteki

kustosz dyplomowany dr Marta Walkusz

Rada Biblioteczna

dr hab. Aleksandra Kucharska-Szefler (przewodnicząca)

mgr Beata Kotłowska

dr hab. Jerzy Wujtewicz, prof. dr hab. Andrzej Szadejko

kustosz dyplomowany dr Marta Walkusz

mgr Dorota Stefaniak, Maria Krueger (studentka)

Katalog online

http://katalog.amuz.gda.pl

Regulaminy

Facebook

Profil Biblioteki na Facebooku

Historia Biblioteki

Biblioteka rozpoczęła swoją działalność w 1947 roku, zaraz po powołaniu do życia Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Sopocie.

Jako pierwsza, stanowisko kierownika Biblioteki objęła Maria Jałozo, a w późniejszych latach Danuta Jarosz i Czesław Krajewski.

W październiku 1966 roku Uczelnia wraz z Biblioteką została przeniesiona do Gdańska.

W latach 1973-2004 rolę kierownika, a następnie dyrektora Biblioteki pełniła starszy kustosz dyplomowany mgr Irena Czarnecka, która zainicjowała i współtworzyła komputerowy system obsługi bibliotecznej (OPUS). Tym samym Biblioteka Główna Akademii Muzycznej w Gdańsku stała się pierwszą biblioteką muzyczną w Polsce funkcjonującą na nowoczesnych zasadach.

W 1995 roku na mocy porozumienia rektorów trójmiejskich uczelni oraz dyrektora CTO powołano Trójmiejski Zespół Biblioteczny. W 1998 roku konsorcjum TZB zakupiło oprogramowanie Virtua firmy VTLS umożliwiające katalogowanie zbiorów bibliotecznych i obsługę wypożyczalni.

W 2002 roku do Biblioteki Głównej została przyłączona Fonoteka, wcześniej działająca w obrębie Studia Nagrań.

Na księgozbiór początkowego okresu działalności Biblioteki składały się przede wszystkim dary gdańskich muzyków i pedagogów uczelni, w liczbie 2345 woluminów nut i 214 woluminów książek. W roku 1951 zasób powiększył się do 7028 nut i 1732 książek. W ostatnim dziesięcioleciu zbiory Biblioteki wzbogaciły się o ponad 15 000 woluminów. Aktualny stan zbiorów przedstawia się następująco (dane z lipca 2018):

 • 55468 woluminów nut,
 • 31078 woluminów książek,
 • 53 dokumenty zapisane w systemie Braille’a,
 • 2197 woluminów czasopism,
 • 1980 katalogów wydawniczych,
 • dokumenty życia muzycznego: 1 969 afiszy, 2589 programów muzycznych,
 • 336 manuskryptów,
 • 7495 płyt analogowych,
 • 5828 płyt kompaktowych,
 • 30 CD-ROM-ów,
 • 282 dokumenty audio-video,
 • 274 mikrofilmy,
 • 5444 prac licencjackich, magisterskich i doktorskich.

W zasobach Biblioteki znajdują się również spuścizny – materiały archiwalne dotyczące wybitnych muzyków, pedagogów Akademii Muzycznej w Gdańsku przekazane przez członków ich rodzin. Zbiory te stanowią swoistą kronikę działalności Akademii Muzycznej w Gdańsku, a także dokumentację życia muzycznego Trójmiasta i Pomorza.

W latach 2004-2018 funkcję dyrektora Biblioteki sprawowała starszy kustosz dyplomowany mgr Anna Michalska, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Gdańsku, kontynuując dzieło dyrektor Ireny Czarneckiej, otwierając jednocześnie pracownikom wiele możliwości rozwoju naukowego związanego z ich codzienną pracą oraz zainteresowaniami bibliotekarskimi, połączonymi z kierunkiem ukończonych studiów.

Bibliotekarze zaangażowani są w pisanie artykułów, udział w konferencjach i spotkaniach warsztatowych. W 2008 roku Biblioteka Główna była organizatorem XII Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych i III Ogólnopolskiej Konferencji Fonotek.

W ciągu ostatniego dziesięciolecia Biblioteka w pełni otworzyła się na internet. Od 2009 roku jest partnerem projektu Pomorska Biblioteka Cyfrowa. Do chwili obecnej opublikowała w niej 1355 woluminów. Od 2011 roku Biblioteka posiada pełny dostęp do takich kolekcji online, jak: NAXOS Music Library, Oxford Music Online, Wychowanie Muzyczne, od 2016 r. do serwisu Musici.tv, a od 2018 roku do JSTOR Music. Bibliotekarze prowadzą również internetowy Przewodnik dla czytelników oraz fanpejdż Biblioteki na portalu społecznościowym Facebook.

Od października 2014 roku Biblioteka Główna oferuje wsparcie w zakresie pozyskiwania potrzebnych druków muzycznych dla studentów niewidomych. Pracownicy Biblioteki proponują pomoc przy dokonywaniu zamówień transkrypcji utworów muzycznych na notację brajlowską

Biblioteka Główna zakupiła również sprzęt umożliwiający pracę osoby niewidomej przy komputerze w Czytelni.

Od września 2018 roku funkcję dyrektora sprawuje kustosz dyplomowany mgr Marta Walkusz.