en 中文

Pedagodzy Wydziału Wokalno-Aktorskiego w roku akademickim 2020/2021

Śpiew solowy

prof. dr hab. Bożena Harasimowicz

prof. dr hab. Stanisław Daniel Kotliński

prof. dr hab. Piotr Kusiewicz

prof. dr hab. Wiesława Maliszewska

prof. dr hab. Ewa Marciniec

prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz

prof. dr hab. Dariusz Paradowski

prof. dr hab. Leszek Skrla

prof. dr Andrzej Nanowski

dr hab. Marcin Ciszewski

dr hab. Anna Fabrello

dr hab. Robert Kaczorowski

dr hab. Aleksandra Kucharska-Szefler

dr hab. Alicja Rumianowska

dr Krzysztof Bobrzecki

dr Miłosz Gałaj

dr Beata Koska

mgr Anastazja Simińska

mgr Karolina Arczewska

Pianiści korepetytorzy

dr hab. Witosława Frankowska

dr hab. Anna Mikolon

dr hab. Piotr Nowicki

dr hab. Bogumiła Weretka-Bajdor

dr Marta Kur

dr Zuzanna Lisiecka-Madeja

mgr Dorota Artykiewicz-Skrla

mgr Urszula Bakalarska

mgr Aleksandra Dąbrowska

mgr Liana Krasyun-Korunna

mgr Aleksandra Mozgiel-Medyńska

mgr Adam Pietrzak

mgr Marcin Pietrzak

mgr Andrzej Sienkiewicz

mgr Marcin Twardowski

mgr Krystyna Wawryków

mgr Ignacy Wiśniewski

mgr Jadwiga Zieniewicz

mgr Daniel Ziomko

Sceny wokalno-aktorskie

prof. dr hab. Przemysław Stanisławski

mgr Magdalena Boć

mgr Grażyna Troć

Muzyczne opracowanie partii operowej

mgr Monika Kolasińska

Zespoły wokalne

dr Sylwia Janiak-Kobylińska

mgr Grażyna Troć

interpretacja musicalu

prof. dr Andrzej Nanowski

mgr Marta Żak

lic. Paulina Zaborowska

Przedmioty aktorskie

dr hab. Dorota Kolak-Michalska

dr hab. Dariusz Szymaniak

mgr Magdalena Boć

mgr Marta Jankowska

mgr Michał Jaros

aktorska interpretacja piosenki

dr hab. Dorota Kolak-Michalska

mgr Michał Jaros

mgr Zbigniew Kosmalski

Dykcja z Fonetyką, Technika mowy

dr Barbara Kamińska

dr Anna Zagórska

Charakteryzacja i kreowanie wizerunku scenicznego

mgr Katarzyna Jamróz-Jaszczuk

Taniec

mgr Urszula Bańka

mgr Beata Borowska

mgr Sławomir Gidel

mgr Tatiana Różankiewicz

mgr Joanna Semeńczuk

Step

mgr Karol Drzewoszewski

Fortepian

dr Zuzanna Lisiecka-Madeja

mgr Aleksandra Dąbrowska

mgr Małgorzata Nanowska

mgr Małgorzata Skoneczna-Langman

mgr Monika Sendrowska

Basso continuo, seminarium muzyki barokowej

dr hab. Witosława Frankowska

mgr Weronika Kulpa

ANALIZA LITERATURY WOKALNEJ, LIRYKA WOKALNA

prof. dr hab. Jadwiga Rappé

KSZTAŁCENIE SŁUCHU, CZYTANIE NUT GŁOSEM

mgr Dagmara Dopierała

mgr Agata Krawczyk

ZASADY MUZYKI, PODSTAWY HARMONII

mgr Beata Kotłowska

HISTORIA MUSICALU, LITERATURA MUSICALOWA, HISTORIA TEATRU I DRAMATU

dr Aleksandra Zając-Kiedysz

HISTORIA TEATRU MUZYCZNEGO

dr hab. Grzegorz Piotrowski

WYBRANE ZAGADNIENIA HISTORII MUZYKI

mgr Julia Leszczyńska

HISTORIA SZTUKI

dr Jacek Bielak

ESTETYKA

dr hab. Anna Chęćka

PRAWO AUTORSKIE

mgr Agata Sienkiewicz

Lektorat, konwersatorium języka włoskiego

mgr Alina Żołnierkiewicz

Lektorat, konwersatorium języka angielskiego – wymowa amerykańska

mgr Agata Bobras

Fonetyka języka niemieckiego

dr Jolanta Hinc

Fonetyka języka rosyjskiego

dr Tatiana Kopac

Programy edytorskie

mgr Kamil Górzyński