en
menu

Śpiew solowy

prof. dr Andrzej NANOWSKIprof. dr Andrzej Nanowski
Dziekan Wydziału, Pełnomocnik Rektora ds. Musicalu

prof. dr hab. Bożena HARASIMOWICZprof. dr hab. Bożena Harasimowicz

dr hab. Stanisław Daniel KOTLIŃSKIprof. dr hab. Stanisław Daniel Kotliński

prof. dr hab. Piotr KUSIEWICZprof. dr hab. Piotr Kusiewicz
Kierownik Katedry Wokalistyki

prof. dr hab. Wiesława MALISZEWSKAprof. dr hab. Wiesława Maliszewska

prof. dr hab. Ryszard MINKIEWICZprof. dr hab. Ryszard Minkiewicz
Prorektor ds. artystycznych

prof. dr hab. Dariusz PARADOWSKIprof. dr hab. Dariusz Paradowski

prof. dr hab. Jadwiga RAPPEprof. dr hab. Jadwiga Rappé

prof. dr hab. Leszek SKRLAprof. dr hab. Leszek Skrla

dr hab. Anna FABRELLOdr hab. Anna Fabrello

dr hab. Robert KACZOROWSKIdr hab. Robert Kaczorowski

dr hab. Aleksandra KUCHARSKA-SZEFLERdr hab. Aleksandra Kucharska-Szefler

dr hab. EWA MARCINIECdr hab. Ewa Marciniec

dr hab. Alicja RUMIANOWSKAdr hab. Alicja Rumianowska

dr Krzysztof BOBRZECKIdr Krzysztof Bobrzecki

dr Marcin CISZEWSKIdr Marcin Ciszewski

dr Miłosz GAŁAJdr Miłosz Gałaj

dr Beata KOSKAdr Beata Koska

mgr Anastazja SIMIŃSKAmgr Anastazja Simińska

mgr Agata WALCZAKmgr Agata Walczak

Aktorstwo i technika mowy

dr hab. Dorota KOLAK-MICHALSKAdr hab. Dorota Kolak-Michalska

dr hab. Dariusz SZYMANIAKdr hab. Dariusz Szymaniak

dr Anna ZAGÓRSKAdr Anna Zagórska

mgr Michał JAROSmgr Michał Jaros

mgr Magdalena BOĆmgr Magdalena Boć

mgr Marta JANKOWSKAmgr Marta Jankowska

Pedagodzy Wydziału Wokalno-Aktorskiego

Śpiew solowy

prof. dr hab. Bożena Harasimowicz

prof. dr hab. Stanisław Daniel Kotliński

prof. dr hab. Piotr Kusiewicz

prof. dr hab. Wiesława Maliszewska

prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz

prof. dr Andrzej Nanowski

prof. dr hab. Dariusz Paradowski

prof. dr hab. Leszek Skrla

dr hab. Anna Fabrello

dr hab. Robert Kaczorowski

dr hab. Aleksandra Kucharska-Szefler

dr hab. Ewa Marciniec

dr hab. Alicja Rumianowska

dr Krzysztof Bobrzecki

dr Marcin Ciszewski

dr Miłosz Gałaj

dr Beata Koska

mgr Anastazja Simińska

mgr Agata Walczak

Zespoły wokalne – śpiew solowy

dr hab. Przemysław Stanisławski

dr Sylwia Janiak-Kobylińska

Zespoły wokalne – interpretacja musicalu

prof. dr Andrzej Nanowski

Analiza literatury wokalnej oraz liryka wokalna

prof. dr hab. Jadwiga Rappé

Pianiści korepetytorzy

dr hab. Witosława Frankowska

dr hab. Anna Mikolon

dr hab. Piotr Nowicki

 

dr Zuzanna Lisiecka-Madeja

mgr Dorota Artykiewicz-Skrla

mgr Urszula Bakalarska

mgr Aleksandra Dąbrowska

mgr Liana Krasyun-Korunna

mgr Zbigniew Kosmalski

mgr Aleksandra Mozgiel-Medyńska

mgr Adam Pietrzak

mgr Marcin Pietrzak

mgr Andrzej Sienkiewicz

mgr Grażyna Troć

mgr Krystyna Wawryków

mgr Ignacy Wiśniewski

mgr Jadwiga Zieniewicz

lic. Marcin Twardowski

Przedmioty aktorskie

dr hab. Dorota Kolak-Michalska

dr hab. Dariusz Szymaniak

mgr Magdalena Boć

mgr Marta Jankowska

mgr Michał Jaros

Charakteryzacja

mgr Katarzyna Jamróz-Jaszczuk

Technika mowy

dr Barbara Kamińska

dr Anna Zagórska

Taniec

mgr Urszula Bańka

mgr Beata Borowska

mgr Sławomir Gidel

mgr Tatiana Różankiewicz

mgr Joanna Semeńczuk

Step

mgr Karol Drzewoszewski

Fortepian

dr Zuzanna Lisiecka-Madeja

mgr Aleksandra Dąbrowska

mgr Małgorzata Nanowska

mgr Małgorzata Skoneczna-Langman

Basso continuo, seminarium muzyki barokowej

dr hab. Witosława Frankowska

mgr Weronika Kulpa

Lektorat, konwersatorium języka włoskiego

mgr Alina Żołnierkiewicz

Lektorat, konwersatorium języka angielskiego – wymowa amerykańska

mgr Agata Bobras

Fonetyka języka niemieckiego

mgr Krystyna Prokopska

Fonetyka języka rosyjskiego

dr Tatiana Kopac

Programy edytorskie

mgr Kamil Górzyński