Sylabusy przedmiotowe dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022:

STUDIA I STOPNIA

kierunek: WOKALISTYKA / specjalność MUSICAL

czytanie nut głosem

dykcja (rok I)

dykcja (rok II i III)

fortepian

historia musicalu

interpretacja wiersza i prozy

kształcenie słuchu

lektorat języka angielskiego z fonetyką amerykańską

podstawy gry aktorskiej

podstawy harmonii

podstawy tańca klasycznego

praca z choreografem

praca z pianistą-korepetytorem

programy edytorskie

realizacja projektu artystycznego

śpiew solowy z akompaniamentem

taniec charakterystyczny

techniki tańca

warsztat aktorski

wybrane zagadnienia historii muzyki

zasady muzyki

zespoły wokalne

 

kierunek: WOKALISTYKA / specjalność ŚPIEW SOLOWY

czytanie nut głosem

dykcja (rok I)

dykcja (rok II i III)

fonetyka języka rosyjskiego

fortepian

interpretacja wiersza i prozy

kształcenie słuchu

lektorat języka włoskiego

podstawy gry aktorskiej

podstawy harmonii

podstawy tańca artystycznego

praca z basso continuo

praca z pianistą-korepetytorem

programy edytorskie

realizacja projektu artystycznego

śpiew solowy

warsztat aktorski

wybrane zagadnienia historii muzyki

zasady muzyki

zespoły wokalne

STUDIA II STOPNIA

kierunek: WOKALISTYKA / specjalność MUSICAL

aktorska interpretacja songu/piosenki

analiza literacko-muzyczna dzieła

historia teatru i dramatu

konsultacje pracy magisterskiej

konwersatorium języka angielskiego

literatura musicalowa

metodologia pisania pracy magisterskiej

metodyka nauczania śpiewu

praca z choreografem

praca z pianistą-korepetytorem

realizacja projektu artystycznego

songwriting i produkcja muzyczna

śpiew solowy z akompaniamentem

warsztat aktorski

 

kierunek: WOKALISTYKA / specjalność ŚPIEW SOLOWY

analiza literacko-muzyczna dzieła

analiza literatury wokalnej baroku i jej praktyka wykonawcza

analiza literatury wokalnej bel cannto i jej praktyka wykonawcza

analiza literatury wokalnej klasycyzmu i jej praktyka wykonawcza

analiza współczesnej literatury wokalnej i jej praktyka wykonawcza

historia teatru i dramatu

konsultacje pracy magisterskiej

konwersatorium języka włoskiego

liryka wokalna

literatura musicalowa

metodologia pisania pracy magisterskiej

metodyka nauczania śpiewu

muzyczne opracowanie partii wokalnej

praca z pianistą-korepetytorem

realizacja projektu artystycznego

sceny wokalno-aktorskie

seminarium muzyki dawnej

śpiew solowy

warsztat aktorski