Sylabusy przedmiotowe dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022:

STUDIA I STOPNIA

kierunek: WOKALISTYKA / specjalność MUSICAL

aktorska interpretacja piosenki

charakteryzacja i kreowanie wizerunku

czytanie nut głosem

dykcja (rok I)

dykcja (rok II i III)

estetyka

filozofia

fonetyka języka niemieckiego

fortepian

fortepian (do wyboru)

historia musicalu

historia sztuki

interpretacja wiersza i prozy

kształcenie słuchu

lektorat języka angielskiego z fonetyką amerykańską

podstawy gry aktorskiej

podstawy harmonii

podstawy tańca klasycznego

praca z choreografem

praca z pianistą-korepetytorem

praktyka sceniczno-estradowa

prawo autorskie

programy edytorskie

realizacja projektu artystycznego

sceny dialogowe i klasyczne

step

śpiew solowy z akompaniamentem

taniec charakterystyczny

taniec jazzowy

taniec współczesny

technika mowy i emisja głosu w mowie

techniki tańca

trening rozwoju osobistego

warsztat aktorski

warsztat improwizacji aktorskiej z elementami impostacji głosu

wybrane zagadnienia historii muzyki

wychowanie fizyczne

zasady muzyki

zespoły wokalne

 

kierunek: WOKALISTYKA / specjalność ŚPIEW SOLOWY

charakteryzacja i kreowanie wizerunku

czytanie nut głosem

dykcja (rok I)

dykcja (rok II i III)

estetyka

filozofia

fonetyka języka francuskiego

fonetyka języka niemieckiego

fonetyka języka rosyjskiego

fortepian

fortepian (do wyboru)

historia sztuki

historia teatru muzycznego

interpretacja wiersza i prozy

język obcy z elementami słownictwa specjalistycznego – język niemiecki

kształcenie słuchu

lektorat języka włoskiego

plastyka ruchu

podstawy gry aktorskiej

podstawy harmonii

podstawy tańca artystycznego

praca z basso continuo

praca z pianistą nad recitalem dyplomowym

praca z pianistą-korepetytorem

praktyka sceniczno-estradowa

praktyka solowa w ramach przedmiotu Dyrygentura

praktyka solowa w ramach przedmiotu Nauka akompaniamentu

praktyka w zakresie śpiewu zespołowego

prawo autorskie

programy edytorskie

realizacja projektu artystycznego

sceny dialogowe

śpiew solowy

technika mowy i emisja głosu w mowie

trening rozwoju osobistego

warsztat aktorski

warsztat improwizacji aktorskiej z elementami impostacji głosu

wybrane zagadnienia historii muzyki

wychowanie fizyczne

zasady muzyki

zespoły wokalne


STUDIA II STOPNIA

kierunek: WOKALISTYKA / specjalność MUSICAL

aktorska interpretacja piosenki

analiza literacko-muzyczna dzieła

estetyka

filozofia

historia sztuki

historia teatru i dramatu

historia wokalistyki

interpretacja jazzowej muzyki wokalnej z elementami improwizacji

komunikacja społeczna i organizacja wydarzeń

konsultacje pracy magisterskiej

konwersatorium języka angielskiego z wymową amerykańską

literatura musicalowa

metodologia pisania pracy magisterskiej

praca z choreografem

praca z pianistą-korepetytorem

praktyka sceniczno-estradowa

realizacja projektu artystycznego

songwriting i produkcja muzyczna

śpiew solowy z akompaniamentem

warsztat aktorski

 

STUDIUM PEDAGOGICZNE / specjalność MUSICAL

emisja głosu

metodyka nauczania śpiewu solowego

metodyka prowadzenia zespołów wokalnych

pedagogika muzyki

pedagogika ogólna

pedagogika twórczości

pedagogika w edukacji

podstawy dydaktyki

praktyki pedagogiczne

psychologia muzyki

psychologia ogólna

psychologia w edukacji

psychologia w twórczości

 

kierunek: WOKALISTYKA / specjalność ŚPIEW SOLOWY

analiza literacko-muzyczna dzieła

analiza literatury wokalnej baroku i jej praktyka wykonawcza

analiza literatury wokalnej bel canto i jej praktyka wykonawcza

analiza literatury wokalnej klasycyzmu i jej praktyka wykonawcza

analiza współczesnej literatury wokalnej i jej praktyka wykonawcza

estetyka

filozofia

historia sztuki

historia teatru i dramatu

historia wokalistyki

konsultacje pracy magisterskiej

konwersatorium języka włoskiego

liryka wokalna

literatura musicalowa

metodologia pisania pracy magisterskiej

muzyczne opracowanie partii wokalnej

praca z pianistą nad recitalem dyplomowym

praca z pianistą-korepetytorem

praktyka sceniczno-estradowa

praktyka solowa w ramach przedmiotu Dyrygentura

praktyka solowa w ramach przedmiotu Nauka akompaniamentu

realizacja projektu artystycznego

sceny wokalno-aktorskie

seminarium muzyki dawnej

śpiew solowy

warsztat aktorski

 

STUDIUM PEDAGOGICZNE / specjalność ŚPIEW SOLOWY

emisja głosu

metodyka nauczania śpiewu solowego

metodyka prowadzenia zespołów wokalnych

pedagogika muzyki

pedagogika ogólna

pedagogika twórczości

pedagogika w edukacji

podstawy dydaktyki

praktyki pedagogiczne

psychologia muzyki

psychologia ogólna

psychologia w edukacji

psychologia w twórczości