en 中文

Przewodniczący Zarządu – Dominik Mazan

E / samorzadstudencki@amuz.gda.pl

T / (+48 58) 3009 227

pokój 7 / poziom -1 / budynek A

 

Pełnomocnik Przewodniczącego ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia
Piotr Pawlak

Pełnomocnik Przewodniczącego ds. Socjalno-Bytowych Studentów
Magdalena Skorupska

 

Pełnomocnik Przewodniczącego ds. Kultury i Sportu
Barbara Wrońska

Sekretarz Zarządu
Oktawia Bylicka

 

Skład Parlamentu Studentów

Przedstawiciele wybrani przez Walne Zgromadzenia Studentów Wydziału:

Wydział I

Anna Janowicz

Barbara Wrońska

Wydział II

Maria Górska

Piotr Pawlak

Jan Staruch

Alicja Szalkowska

Wydział III

Anna Ewa Biniek

Anna Piotrowska

Magdalena Sowińska

Wydział IV

Aleksandra Kulesza

Anna Nowakowska

Krzysztof Hnatiuk

 

Przedstawiciele studentów do Senatu

Wydział I

Barbara Wrońska

Wydział II

Alicja Szalkowska

Wydział III

Maria Leszczełowska

Wydział IV

Aleksandra Kulesza

 

 

aktualizacja: 15.03.2021