en

Maj 2021

Zmiana zakresu dat
Uroczystość wręczenia nominacji doktorskich i habilitacyjnych

5.05.2021

Uroczystość nadania Sali 416 im. prof. Eugeniusza Głowskiego

5.05.2021

Podyplomowe Studia Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno-Kantatowej

4.05.2021