Konsultacje będą udzielane od 5 marca do 21 czerwca 2024 r.


FORTEPIAN

prof. dr hab. Bogdan Kułakowski
kontakt: b.kulakowski@amuz.gda.pl

prof. dr hab. Waldemar Wojtal
kontakt: w.wojtal@amuz.gda.pl

dr hab. Elżbieta Pasierowska
kontakt: e.pasierowska@amuz.gda.pl

dr hab. Paweł Rydel
kontakt: p.rydel@amuz.gda.pl

dr Maciej Gański
kontakt: m.ganski@amuz.gda.pl

dr Kordian Góra
kontakt: k.gora@amuz.gda.pl

dr Michał Mossakowski
kontakt: m.mossakowski@amuz.gda.pl

dr Mikołaj Sikała
kontakt: mikolaj.sikala@amuz.gda.pl

ORGANY

prof. dr hab. Roman Perucki

kontakt: r.perucki@amuz.gda.pl

dr hab. Hanna Dys
kontakt: h.dys@amuz.gda.pl

dr Maciej Zakrzewski
kontakt: m.zakrzewski@amuz.gda.pl

KLAWESYN

prof. dr hab. Małgorzata Skotnicka
kontakt: m.skotnicka@amuz.gda.pl

AKORDEON

prof. dr hab. Elżbieta Rosińska
kontakt: e.rosinska@amuz.gda.pl

dr hab. Paweł Zagańczyk
kontakt: p.zaganczyk@amuz.gda.pl

GITARA

dr Monika Dżuła-Radkiewicz
kontakt: m.dzula-radkiewicz@amuz.gda.pl

SKRZYPCE

prof. dr hab. Paweł Kukliński
kontakt: p.kuklinski@amuz.gda.pl

prof. dr hab. Karolina Piątkowska-Nowicka
kontakt: k.piatkowska-nowicka@amuz.gda.pl

prof. dr hab. Małgorzata Skorupa
kontakt: m.skorupa@amuz.gda.pl

prof. dr hab. Maciej Sobczak

kontakt: m.sobczak@amuz.gda.pl

prof. dr hab. Wojciech Szlachcikowski
kontakt: w.szlachcikowski@amuz.gda.pl

dr hab. Robert Kwiatkowski
kontakt: r.kwiatkowski@amuz.gda.pl

dr hab. Andrzej Kacprzak
kontakt: a.kacprzak@amuz.gda.pl

dr hab. Anna Wandtke-Wypych
kontakt: a.wandtke-wypych@amuz.gda.pl

SKRZYPCE HISTORYCZNE

mgr Karolina Habało
kontakt: k.habalo@amuz.gda.pl

ALTÓWKA

dr hab. Krzysztof Komendarek-Tymendorf
kontakt: k.komendarek-tymendorf@amuz.gda.pl

dr hab. Błażej Maliszewski
kontakt: b.maliszewski@amuz.gda.pl

ALTÓWKA HISTORYCZNA

mgr Karolina Habało
kontakt: k.habalo@amuz.gda.pl

WIOLONCZELA

prof. dr hab. Błażej Goliński
kontakt: b.golinski@amuz.gda.pl

prof. dr hab. Tadeusz Samerek
kontakt: t.samerek@amuz.gda.pl

dr hab. Jerzy Wujtewicz
kontakt: j.wujtewicz@amuz.gda.pl

WIOLONCZELA HISTORYCZNA

mgr Bartosz Kokosza
kontakt: b.kokosza@gmail.com

KONTRABAS

prof. dr hab. Leszek Sokołowski
kontakt: l.sokolowski@amuz.gda.pl

FLET

prof. dr hab. Agata Kielar-Długosz
kontakt: a.kielar-dlugosz@amuz.gda.pl

dr Rafał Jędrzejewski
kontakt: r.jedrzejewski@amuz.gda.pl

FLET HISTORYCZNY

dr Maja Wiśniewska
kontakt: m.wisniewska@amuz.gda.pl

FAGOT HISTORYCZNY

mgr Tomasz Wesołowski
t.wesolowski@amuz.gda.pl

TRĄBKA

dr Kamil Kruczkowski
kontakt: k.kruczkowski@amuz.gda.pl

mgr Adam Stachowiak
kontakt: a.stachowiak@amuz.gda.pl

TRĄBKA HISTORYCZNA

dr Paweł Hulisz
kontakt: p.hulisz@amuz.gda.pl

WALTORNIA

dr hab. Piotr Pożakowski
kontakt: p.pozakowski@amuz.gda.pl

PUZON

dr Jarosław Meisner
kontakt: j.meisner@amuz.gda.pl

PERKUSJA

prof. dr hab. Katarzyna Myćka
kontakt: k.mycka@amuz.gda.pl

dr Paweł Nowicki
kontakt: pawel.nowicki@amuz.gda.pl

KAMERALISTYKA / NAUKA AKOMPANIAMENTU / PRACA Z PIANISTĄ

dr hab. Bogna Czerwińska-Szymula (Kameralistyka, Praca z pianistą)
kontakt: b.czerwinska-szymula@amuz.gda.pl

dr hab. Bogumiła Weretka-Bajdor (Nauka Akompaniamentu, Praca z pianistą)
kontakt: b.weretka@amuz.gda.pl

dr Marta Kur (Nauka Akompaniamentu, Praca z pianistą)
kontakt: m.kur@amuz.gda.pl

dr Magdalena Ochlik-Jankowska (Kameralistyka, Nauka akompaniamentu, Praca z pianistą)
kontakt: m.ochlik@amuz.gda.pl

dr Ewa Sarwińska-Kowalczyk (Kameralistyka, Praca z pianistą)
kontakt: e.sarwinska-kowalczyk@amuz.gda.pl