CZAS TRWANIA: 4 semestry

OPŁATY ZA STUDIA: Studia są płatne. Sprawdź opłaty

ORGANIZATOR: Wydział Instrumentalny

DLA KOGO

Słuchaczami studiów mogą zostać instrumentaliści, którzy ukończyli studia magisterskie w akademiach muzycznych w Polsce lub uzyskali dyplom w wyższych szkołach muzycznych za granicą.

CEL STUDIÓW

Studia służą doskonaleniu umiejętności w dowolnej specjalności instrumentalnej pod kierunkiem wybranego pedagoga, przygotowują kandydatów do udziału w konkursach, służą poszerzaniu repertuaru oraz pogłębieniu sfery artystycznej wykonawstwa instrumentalnego.

WARUNKI PRZYJĘCIA

Przesłuchanie kwalifikacyjne w formie recitalu – program ustalony w porozumieniu z komisją egzaminacyjną, w zależności od specjalności instrumentalnej. KOMISJA EGZAMINACYJNA DOKONUJE WYBORU UTWORÓW SPOŚRÓD ZAPROPONOWANEGO PRZEZ KANDYDATA PROGRAMU, KTÓREGO CZAS TRWANIA POWINIEN WYNOSIĆ OKOŁO 45-60 MINUT.

PLAN STUDIÓW

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022

TERMIN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA ROK 2024/2025

28 czerwca 2024 r. (piątek)
Szczegóły

KONTAKT

 

Szczegóły znajdziesz w Informatorze rekrutacyjnym 2024/2025