Wysokość stypendiów w roku akademickim 2023/2024

 

 

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów

 

 

Wnioski o przyznanie stypendium rektorskiego wraz z dokumentami poświadczającymi osiągnięciaartystyczne/naukowe/sportowe, w przypadku ubiegania się o stypendium z tytułu osiągnięć, można składać od 25 września

do 15 października 2023 r. W przypadku wniosku o stypendium rektorskie z tytułu średniej ocen należy złożyć sam wniosek.
 
Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami można:
  • złożyć osobiście w pok. 210 w budynku żółtym;
  • przesłać listownie na adres Akademii z dopiskiem "Biuro Działu Nauczania Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki";
  • złożyć przez ePUAP (wystarczy założyć Profil Zaufany. Taką możliwość oferuje wiele banków, nie trzeba nawet wychodzić z domu.Gdy mamy już założony Profil Zaufany wchodzimy w ePUAP i w prawym górnym roku klikamy „Zaloguj się”, wybieramy Profil Zaufania,a potem nasz bank. Po zalogowaniu się, w Katalogu spraw / Sprawy ogólne, wybieramy „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”i klikamy „Załatw sprawę”. Teraz wystarczy już tylko wypełnić rubryki).

aktualizacja: 25.10.2023