en 中文

Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów można składać od 25 września do 15 października 2020 r. Do wniosku z tytułu osiągnięć artystycznych/naukowych/sportowych należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających dane osiągnięcie.

Wnioski wraz wymaganymi dokumentami można składać osobiście (przy zachowaniu obowiązujących zasad reżimu sanitarnego, po wcześniejszym mailowym umówieniu się z pracownikiem Biura Działu Nauczania Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki) lub przesłać listownie na adres Akademii z dopiskiem "Biuro Działu Nauczania Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki".

opublikowano: 18.09.2020