Wnioski o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów można składać od 25 września do 15 października 2021 r. Do wniosku z tytułu osiągnięć artystycznych/naukowych/sportowych należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających dane osiągnięcie.


Wnioski wraz wymaganymi dokumentami można:

  • składać osobiście (przy zachowaniu obowiązujących zasad reżimu sanitarnego, po wcześniejszym mailowym umówieniu się z pracownikiem Biura Działu Nauczania Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki);
  • przesłać listownie na adres Akademii z dopiskiem "Biuro Działu Nauczania Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki";
  • złożyć przez ePUAP (wystarczy założyć Profil Zaufany. Taką możliwość oferuje wiele banków, nie trzeba nawet wychodzić z domu. Gdy mamy już założony Profil Zaufany wchodzimy w ePUAP i w prawym górnym roku klikamy „Zaloguj się”, wybieramy Profil Zaufania, a potem nasz bank. Po zalogowaniu się, w Katalogu spraw / Sprawy ogólne, wybieramy „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” i klikamy „Załatw sprawę”. Teraz wystarczy już tylko wypełnić rubryki).

opublikowano: 9.09.2021


Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom (obowiązuje od 7 października 2021 r.)

Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów aMuz (obowiązuje od 1 października 2022 r.)