Z radością informujemy, że Koło Artystyczno-Naukowe „Next to Musical” będzie ubiegać się o laur Czerwonej Róży na etapie międzyuczelnianym KONKURSU CZERWONEJ RÓŻY 2024 na najlepszego studenta i najlepsze koło naukowe województwa pomorskiego.

Reprezentanta naszej Uczelni do udziału w Konkursie wyłoniła Komisja powołana przez JM Rektora aMuz prof. dra hab. Ryszarda Minkiewicza.

Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki!

 

ORGANIZATOR KONKURSU:

Stowarzyszenie Czerwonej Róży przy współudziale szkół wyższych działających na obszarze województwa pomorskiego
czerwonaroza.org.pl

GOSPODARZ KONKURSU W 2024 R.:

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

NAGRODY:

Nagrodami w Konkursie są:

  • w kategorii „najlepszy student” – samochód osobowy,
  • w kategorii „najlepsze koło naukowe” – kwota 15.000 zł,
  • nagrody dodatkowe ufundowane przez instytucje lub osoby prywatne.

HARMONOGRAM:

Etap główny – międzyuczelniany i Gala Konkursu (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku):

  • 13 maja 2024 r. (poniedziałek) – publiczna prezentacja kandydatów,
  • 17 maja 2024 r. (piątek) – zamknięte posiedzenie Kapituły Konkursu, 
  • 19 maja 2024 r. (niedziela) – uroczysta Gala Konkursu.

fot. Karol Makurat / aMuz

 

Koło Artystyczno-Naukowe „Next to Musical”, działające przy Wydziale Wokalno-Aktorskim aMuz, istnieje od roku akademickiego 2020/2021. Jego głównym celem jest szerzenie sztuki musicalowej w społeczności akademickiej i poza nią oraz umożliwianie młodym artystom współpracy scenicznej. Jest organizatorem wielu koncertów, spotkań z interesującymi ludźmi ze świata musicalu, a także autorskich spektakli pod okiem opiekuna koła i reżysera mgra Michała Jarosa. Są nimi "Strup" (2022) i "LAST DANCE (w oparach absurdu) roku pańskiego tego czy owego" (2023). W 2024 roku członkowie koła podjęli za zadanie napisanie własnych utworów, tekstów i scenariusza do spektaklu "Katakumby".

Profile Koła w mediach społecznościowych:

facebook.com/nexttomusical
instagram.com/nexttomusical

 

Zakładka Koła Artystyczno-Naukowego „Next to Musical” na WWW aMuz