en

Władze Wydziału

dziekan

dr Krzysztof Bobrzecki

Prodziekan

mgr Andrzej Sienkiewicz


Katedra Wokalistyki

Kierownik

dr hab. Ewa Marciniec

Członkowie

prof. dr hab. Bożena Harasimowicz

prof. dr hab. Stanisław Daniel Kotliński

prof. dr hab. Piotr Kusiewicz

prof. dr hab. Wiesława Maliszewska

prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz

prof. dr hab. Dariusz Paradowski

prof. dr hab. Leszek Skrla

prof. dr hab. Jadwiga Rappé

prof. dr Andrzej Nanowski

dr hab. Marcin Ciszewski

dr hab. Anna Fabrello

dr hab. Ewa Marciniec

dr hab. Robert Kaczorowski

dr hab. Aleksandra Kucharska-Szefler

dr hab. Alicja Rumianowska

dr Krzysztof Bobrzecki


Katedra Musicalu

Kierownik

prof. dr Andrzej Nanowski

Członkowie

prof. dr hab. Piotr Kusiewicz

prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz

dr hab. Anna Fabrello

dr Krzysztof Bobrzecki

dr Miłosz Gałaj

dr Beata Koska

mgr Beata Borowska

mgr Urszula Bańka

mgr Karol Drzewoszewski

mgr Sławomir Gidel

mgr Tatiana Różankiewicz

mgr Joanna Semeńczuk