Władze Wydziału

dziekan

dr Krzysztof Bobrzecki

Prodziekan

mgr Andrzej Sienkiewicz


Katedra Wokalistyki

Kierownik

prof. dr hab. Ewa Marciniec

Członkowie

prof. dr hab. Witosława Frankowska

prof. dr hab. Bożena Harasimowicz

prof. dr hab. Dorota Kolak-Michalska

prof. dr hab. Stanisław Daniel Kotliński

prof. dr hab. Piotr Kusiewicz

prof. dr hab. Wiesława Maliszewska

prof. dr hab. Ewa Marciniec

prof. dr hab. Dariusz Paradowski

prof. dr hab. Jadwiga Rappé

prof. dr hab. Leszek Skrla

dr hab. Marcin Ciszewski

dr hab. Robert Kaczorowski

dr hab. Aleksandra Kucharska-Szefler

dr hab. Alicja Rumianowska

dr Krzysztof Bobrzecki

mgr Urszula Bakalarska

mgr Jakub Borowczyk – uczestnik Szkoły Doktorskiej

mgr Tomasz Raff – uczestnik Szkoły Doktorskiej


Katedra Musicalu

p.o. Kierownika

prof. dr Andrzej Nanowski

Członkowie

prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz

prof. dr Andrzej Nanowski

dr hab. Anna Fabrello

dr hab. Miłosz Gałaj

dr hab. Dariusz Szymaniak

dr Beata Koska

dr Anna Zagórska

dr Aleksandra Zając-Kiedysz

dr Daniel Ziomko

mgr Karolina Arczewska-Wincenciak

mgr Magdalena Boć

mgr Marta Jankowska

mgr Michał Jaros

mgr Adam Pietrzak

mgr Marcin Pietrzak

mgr Andrzej Sienkiewicz

mgr Anastazja Simińska

mgr Marcin Twardowski