Sylabusy przedmiotowe dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022:

STUDIA I STOPNIA

kierunek: DYRYGENTURA

analiza dzieła muzycznego

chór

dyrygentura

emisja głosu

fortepian

harmonia posttonalna

harmonia praktyczna

harmonia tonalna

historia muzyki baroku

historia muzyki klasycyzmu

historia muzyki romantyzmu

historia muzyki średniowiecza i renesansu

historia muzyki XX i XXI w.

historia muzyki XX w.

improwizacja

instrumentacja

instrumentoznawstwo

kognitywistyka muzyki

konsultacje pracy licencjackiej

kontrapunkt

krytyka i prelekcja

kształcenie słuchu

laboratorium muzyki elektroakustycznej

literatura muzyczna

literatura symfoniczno-operowa

metodologia pisemnej pracy licencjackiej

orkiestra kameralna Pro Musica Nova

podstawy kompozycji

podstawy pracy w Studio Nagrań

praktyka orkiestrowa

prawo autorskie

programy edytorskie

studium nad partyturą

techniki kompozytorskie XX w.

techniki kompozytorskie XX wew. – ćwiczenia

techniki multimedialne

wychowanie fizyczne

 

kierunek: KOMPOZYCJA

analiza dzieła muzycznego

chór

czytanie partytur

dyrygowanie

emisja głosu

fortepian

harmonia posttonalna

harmonia praktyczna

harmonia tonalna

historia muzyki baroku

historia muzyki klasycyzmu

historia muzyki romantyzmu

historia muzyki średniowiecza i renesansu

historia muzyki XX i XXI w.

historia muzyki XX w.

improwizacja

instrumentacja

instrumentoznawstwo

kognitywistyka muzyki

kompozycja muzyki teatralnej i filmowej

komputerowa edycja nut

konsultacje pracy licencjackiej

kontrapunkt

krytyka i prelekcja

kształcenie słuchu

laboratorium muzyki elektroakustycznej

literatura muzyczna

literatura symfoniczno-operowa

metodologia pisemnej pracy licencjackiej

orkiestra kameralna Pro Musica Nova

podstawy pracy w Studio Nagrań

prawo autorskie

programy edytorskie

techniki kompozytorskie XX w.

techniki kompozytorskie XX wew. – ćwiczenia

techniki multimedialne

wychowanie fizyczne

 

kierunek: TEORIA MUZYKI

analiza dzieła muzycznego

chór

czytanie partytur

dyrygowanie

emisja głosu

fortepian

harmonia posttonalna

harmonia praktyczna

harmonia tonalna

historia muzyki baroku

historia muzyki klasycyzmu

historia muzyki romantyzmu

historia muzyki średniowiecza i renesansu

historia muzyki XX i XXI w.

historia muzyki XX w.

improwizacja

instrumentacja

instrumentoznawstwo

kognitywistyka muzyki

komputerowa edycja nut

konsultacje pracy licencjackiej

kontrapunkt

krytyka i prelekcja

kształcenie słuchu

laboratorium muzyki elektroakustycznej

literatura muzyczna

literatura symfoniczno-operowa

metodologia pisemnej pracy licencjackiej

orkiestra kameralna Pro Musica Nova

podstawy kompozycji

podstawy pracy w Studio Nagrań

prawo autorskie

programy edytorskie

seminarium licencjackie

techniki kompozytorskie XX w.

techniki kompozytorskie XX wew. – ćwiczenia

techniki multimedialne

wychowanie fizyczne

STUDIA II STOPNIA

kierunek: DYRYGENTURA

analiza dzieła muzycznego XX i XXI w.

aranżacja

dyrygentura

estetyka

fortepian z nauką akompaniamentu

historia teorii muzyki

interpretacja dzieł operowych

kognitywistyka muzyki

komunikacja społeczna i organizacja wydarzeń

konsultacje pracy magisterskiej

kontrapunkt – fuga

konwersatorium języka obcego – angielski

kształcenie słuchu barwowego

kultury muzyczne świata

laboratorium muzyki elektroakustycznej

muzyka polska XX i XXI w.

orkiestra kameralna Pro Musica Nova

partytura współczesna

praktyka orkiestrowa

seminarium muzyki dawnej

seminarium muzyki teatralnej i filmowej

studium nad partyturą

style muzyczne

współczesne metody analityczne

współczesne techniki kompozytorskie

wystąpienia publiczne – technika mowy i autoprezentacja

 

kierunek: KOMPOZYCJA

analiza dzieła muzycznego XX i XXI w.

aranżacja

estetyka

historia teorii muzyki

interpretacja dzieł operowych

kognitywistyka muzyki

kompozycja

kompozycja muzyki teatralnej i filmowej

komunikacja społeczna i organizacja wydarzeń

konsultacje pracy magisterskiej

kontrapunkt – fuga

konwersatorium języka obcego – angielski

kultury muzyczne świata

laboratorium muzyki elektroakustycznej

muzyka polska XX i XXI w.

orkiestra kameralna Pro Musica Nova

partytura współczesna

seminarium muzyki dawnej

seminarium muzyki teatralnej i filmowej

style muzyczne

współczesne metody analityczne

współczesne techniki kompozytorskie

 

kierunek: TEORIA MUZYKI

analiza dzieła muzycznego XX i XXI w.

aranżacja

estetyka

historia teorii muzyki

interpretacja dzieł operowych

kognitywistyka muzyki

komunikacja społeczna i organizacja wydarzeń

konsultacje pracy magisterskiej

kontrapunkt – fuga

konwersatorium języka obcego – angielski

kultury muzyczne świata

laboratorium muzyki elektroakustycznej

metodologia pracy badawczej

muzyka polska XX i XXI w.

orkiestra kameralna Pro Musica Nova

partytura współczesna

seminarium magisterskie

seminarium muzyki dawnej

seminarium muzyki teatralnej i filmowej

style muzyczne

współczesne metody analityczne

współczesne techniki kompozytorskie

wystąpienia publiczne – technika mowy i autoprezentacja