Dla studentów

Regulamin studiów I i II stopnia (obowiązuje od 1 października 2019 r.) aktual. 24.04.2023

Regulamin studiów doktoranckich (obowiązuje od 1 października 2015 r.) aktual. 7.12.2020

Regulamin studiów podyplomowych (obowiązuje od 1 października 2015 r.) aktual. 25.04.2023

Regulamin staży artystycznych aktual. 11.09.2023

Regulamin odbywania stażu przez studentów aMuz (obowiązuje od 1 marca 2017 r.) aktual. 13.02.2017

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się aktual. 23.09.2019

Regulamin zwalniania w całości lub części z opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku aktual. 7.12.2020


Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów (obowiązuje od 25 lutego 2022 r.) aktual. 09.03.2023

Dokumenty do wniosku o stypendium socjalne

Załączniki do pobrania:


Regulamin przyznawania świadczeń dla uczestników studiów doktoranckich (obowiązuje od 1 października 2019 r.) aktual. 01.10.2019

Załączniki do pobrania:


Wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ dla studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku:
aktual. 27.07.2022

wniosek

wniosek


Regulamin Samorządu Studenckiego aktual. 26.11.2020 r.

Regulamin Samorządu Doktorantów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Zasady i tryb rejestracji oraz działania organizacji uczelnianych studentów i doktorantów (kół naukowych)


Regulamin Studia Nagrań (obowiązuje od 15 grudnia 2014 r.)

Załączniki do pobrania:


Regulamin Studium Języków Obcych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku aktual. 29.03.2021


Regulamin organizacyjny Biblioteki

Regulamin korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Biblioteki

Regulamin Rady Bibliotecznej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Regulamin podróży służbowych pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz innych osób na obszarze kraju i poza jego granicami (obowiązuje od 01.10.2021)

Dla pracowników

Regulamin Pracy (obowiązuje od 7 kwietnia 2023 r.)

Regulamin pracy zdalnej (obowiązuje od 5 grudnia 2023 r.)

Regulamin przeciwdziałania mobbingowi w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Regulamin Wynagradzania w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.)
Regulamin Wynagradzania w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (obowiązuje od 21 czerwca 2023 r.)

Regulamin organizacyjny aktual. 25.03.2024


Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.)


Instrukcja postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej, zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz wykorzystania infrastruktury badawczej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Regulamin zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku aktual. 26.04.2021


Regulamin Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich


Regulamin oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi


Zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Regulamin przyznawania Nagród Rektora dla nauczycieli akademickich

Regulamin przyznawania Nagród Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami


Regulamin podróży służbowych pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz innych osób na obszarze kraju i poza jego granicami (obowiązuje od 01.10.2021)


Wyjazdy pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w ramach programu Erasmus+:
aktualizacja: 27.07.2022


Mieszane Programy Intensywne:

aMuz jako Koordynator:

aMuz jako Partner: