en
menu

Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA, specjalność: GRA NA INSTRUMENCIE

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne II stopnia


Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA, specjalność: PEDAGOGIKA INSTRUMENTALNA

Studia niestacjonarne I stopnia

Studia niestacjonarne II stopnia


STUDIA DOKTORANCKIE

dziedzina – sztuki muzyczne, dyscyplina – instrumentalistyka