Uczelnie partnerskie w ramach programu Erasmus+ KA131 – współpraca z krajami programu (kraje UE + Macedonia Północna, Serbia, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja)

Austria:

Belgia:

Bułgaria:

Chorwacja:

Czechy:

Dania:

Estonia:

Finlandia:

Francja:

Grecja:

Hiszpania: 

Holandia:

Irlandia:

Litwa:

Łotwa:

Niemcy:

portugalia:

Rumunia:

Słowacja:

Słowenia:

Szwecja:

Turcja:

WĘGRY:

Włochy:


Uczelnie partnerskie w ramach programu Erasmus+ KA171 – współpraca z krajami trzecimi niestowarzyszonymi z programem
UWAGA! Odrębna ścieżka rekrutacji (skontaktuj się z BWM)

Izrael:

Gruzja:

czarnogóra: