Sylabusy przedmiotowe dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2021/2022:

kierunek WOKALISTYKA / specjalność MUSICAL

kierunek WOKALISTYKA / specjalność ŚPIEW SOLOWY