Sylabusy przedmiotowe dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022:

 

kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

 

kierunek: JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

STUDIA I STOPNIA

Big-Band – projekt 1

Big-Band – projekt 2

dykcja i recytacja

emisja głosu

gitara jazzowa

harmonia jazzowa – instrumentalistyka

harmonia jazzowa – wokalistyka

harmonia jazzowa

improwizacja

instrumentalna literatura jazzowa

instrumentoznawstwo z propedeutyką instrumentacji – wokalistyka

instrumentoznawstwo z propedeutyką instrumentacji

interpretacja piosenki

jazzowe ćwiczenia słuchowe – wokalistyka

jazzowe ćwiczenia słuchowe

jazzowe studia orkiestrowe

kompozycja i aranżacja

kontrabas

kontrapunkt

praca z sekcją akompaniującą

programy edytorskie

rytm w jazzie

songwriting

śpiew i praca z akompaniatorem

wokalna literatura jazzowa

zespoły wokalno-instrumentalne

zespoły instrumentalne – projekt 1

zespoły instrumentalne – projekt 2

STUDIA II STOPNIA

analiza improwizacji jazzowej – wokalistyka

analiza improwizacji jazzowej

Big Band

czytanie partytur

dyrygowanie

eksperymentalne combo jazzowe

gitara jazzowa

improwizacja wokalna

jazzowe studia orkiestrowe

kompozycja i aranżacja – instrumentalistyka

kompozycja i aranżacja – projekt 1

kompozycja i aranżacja – projekt 2

kompozycja i aranżacja – wokalistyka

kontrabas

reżyseria muzyczna

współczesna harmonia jazzowa – instumentalistyka

współczesna harmonia jazzowa – kompozycja i aranżacja

współczesna harmonia jazzowa – wokalistyka

zespoły instrumentalne