en 中文

Pomoc materialna dla studentów

 

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami można:

  • złożyć osobiście (przy zachowaniu obowiązujących zasad reżimu sanitarnego, po wcześniejszym mailowym umówieniu się z pracownikiem Biura Działu Nauczania Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki)
  • przesłać listownie na adres Akademii z dopiskiem "Biuro Działu Nauczania Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki"
  • złożyć przez ePUAP (wystarczy założyć Profil Zaufany https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany. Taką możliwość oferuje wiele banków, nie trzeba nawet wychodzić z domu. Gdy mamy już założony Profil Zaufany wchodzimy w ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i w prawym górnym roku klikamy „Zaloguj się”, wybieramy Profil Zaufania, a potem nasz bank. Po zalogowaniu się, w Katalogu spraw / Sprawy ogólne, wybieramy „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” i klikamy „Załatw sprawę”. Teraz wystarczy już tylko wypełnić rubryki).

opublikowano: 18.09.2020
aktualizacja: 5.11.2020


Pomoc socjalna dla twórców i artystów z Funduszu Promocji Kultury MKiDN

opublikowano: 16.06.2020


Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom (obowiązuje od 1 października 2019 r.)

Dokumenty do wniosku o stypendium socjalne

Załączniki do pobrania


Pomoc materialna dla doktorantów

 

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich

Załączniki do pobrania