Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2023/2024

 • Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego wraz z dokumentami za rok 2022 można składać od 25 września do 10 października 2023 r. Po tym terminie wnioski można składać do 5. dnia każdego miesiąca.
 • Wnioski o przyznanie stypendium rektorskiego wraz z dokumentami poświadczającymi osiągnięciaartystyczne/naukowe/sportowe, w przypadku ubiegania się o stypendium z tytułu osiągnięć, można składać od 25 września
  do 15 października 2023 r. W przypadku wniosku o stypendium rektorskie z tytułu średniej ocen należy złożyć sam wniosek.
 • Wnioski o przyznanie zapomogi ze względu na ciężką sytuację życiową można składać od 25 września 2023 r. Zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej studentom można otrzymać dwie zapomogi w ciągu roku akademickiego.
 • Wnioski o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wraz z załącznikami można składać
  od 25 września 2022 r.
Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami można:
 • złożyć osobiście w pok. 210 w budynku żółtym;
 • przesłać listownie na adres Akademii z dopiskiem "Biuro Działu Nauczania Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki";
 • złożyć przez ePUAP (wystarczy założyć Profil Zaufany. Taką możliwość oferuje wiele banków, nie trzeba nawet wychodzić z domu.Gdy mamy już założony Profil Zaufany wchodzimy w ePUAP i w prawym górnym roku klikamy „Zaloguj się”, wybieramy Profil Zaufania,a potem nasz bank. Po zalogowaniu się, w Katalogu spraw / Sprawy ogólne, wybieramy „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”i klikamy „Załatw sprawę”. Teraz wystarczy już tylko wypełnić rubryki).

 

Załączniki do pobrania


Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów aMuz (obowiązuje od 1 października 2022 r.)

Dokumenty do wniosku o stypendium socjalne

Załączniki do pobrania


Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom (obowiązuje od 7 października 2021 r.)

Dokumenty do wniosku o stypendium socjalne

Załączniki do pobrania


Pomoc materialna dla doktorantów

 

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich

Załączniki do pobrania