en
menu

Wnioski o stypendium socjalne należy złożyć do 10 października 2019 r., zaś po tym terminie – do 5. dnia każdego miesiąca.

Do wniosku należy dołączyć: Dokumenty do wniosku o stypendium socjalne (dokumenty wskazane w powyższym linku dostarczamy za rok 2018).

Wnioski przyjmuje mgr Karolina Łapińska w pokoju 210 / poziom II / budynek B w godzinach dyżurów.


Pomoc materialna dla studentów

 

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom (obowiązuje od 1 października 2019 r.)

Dokumenty do wniosku o stypendium socjalne

Załączniki do pobrania:

 

Pomoc materialna dla doktorantów

 

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich

Załączniki do pobrania: