Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2022/2023

 • Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego wraz z dokumentami za rok 2021 można składać od 25 września do 10 października 2022 r. Po tym terminie wnioski można składać do 5. dnia każdego miesiąca.
 • Wnioski o przyznanie stypendium rektorskiego wraz z dokumentami poświadczającymi osiągnięcia
  artystyczne/naukowe/sportowe, w przypadku ubiegania się o stypendium z tytułu osiągnięć, można składać od 25 września
  do 15 października 2022 r. W przypadku wniosku o stypendium rektorskie z tytułu średniej ocen należy złożyć sam wniosek.
 • Wnioski o przyznanie zapomogi ze względu na ciężką sytuację życiową można składać od 25 września 2022 r. Zgodnie
  z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej studentom można otrzymać dwie zapomogi w ciągu roku akademickiego.
 • Wnioski o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wraz z załącznikami można składać
  od 25 września 2022 r.

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami można:

 • złożyć osobiście (przy zachowaniu obowiązujących zasad reżimu sanitarnego, po wcześniejszym mailowym umówieniu się
  z pracownikiem Biura Działu Nauczania Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki);
 • przesłać listownie na adres Akademii z dopiskiem "Biuro Działu Nauczania Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki";
 • złożyć przez ePUAP (wystarczy założyć Profil Zaufany. Taką możliwość oferuje wiele banków, nie trzeba nawet wychodzić z domu.
  Gdy mamy już założony Profil Zaufany wchodzimy w ePUAP i w prawym górnym roku klikamy „Zaloguj się”, wybieramy Profil Zaufania,
  a potem nasz bank. Po zalogowaniu się, w Katalogu spraw / Sprawy ogólne, wybieramy „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”
  i klikamy „Załatw sprawę”. Teraz wystarczy już tylko wypełnić rubryki).

Wsparcie finansowe dla studentów – informator MEiN

opublikowano: 25.10.2021


Wydłużenie terminu składania wniosków o stypendium socjalne do 18 października 2021 r.

W związku ze zmianą progu dochodowego uprawniającego do otrzymania stypendium na 1000 zł, informujemy, że wnioski o stypendium socjalne wraz z wymaganymi dokumentami można składać do 18 października 2021 r. W pozostałych miesiącach wnioski o stypendium socjalne można składać do 5. dnia każdego miesiąca.

opublikowano: 7.10.2021


Wydłużenie terminu składania wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych

W związku ze zmianą stawek stypendialnych dotyczących wniosków o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, informujemy, że wnioski o to stypendium można składać do 18 października 2021 r., a w kolejnych miesiącach do 5. dnia każdego miesiąca.

opublikowano: 7.10.2021


Pomoc materialna dla studentów

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami można:

 • złożyć osobiście (przy zachowaniu obowiązujących zasad reżimu sanitarnego, po wcześniejszym mailowym umówieniu się z pracownikiem Biura Działu Nauczania Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki);
 • przesłać listownie na adres Akademii z dopiskiem "Biuro Działu Nauczania Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki";
 • złożyć przez ePUAP (wystarczy założyć Profil Zaufany. Taką możliwość oferuje wiele banków, nie trzeba nawet wychodzić z domu. Gdy mamy już założony Profil Zaufany wchodzimy w ePUAP i w prawym górnym roku klikamy „Zaloguj się”, wybieramy Profil Zaufania, a potem nasz bank. Po zalogowaniu się, w Katalogu spraw / Sprawy ogólne, wybieramy „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” i klikamy „Załatw sprawę”. Teraz wystarczy już tylko wypełnić rubryki).

opublikowano: 9.09.2021


Pomoc socjalna dla twórców i artystów z Funduszu Promocji Kultury MKiDN

opublikowano: 16.06.2020


Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom (obowiązuje od 7 października 2021 r.)

Dokumenty do wniosku o stypendium socjalne

Załączniki do pobrania

Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów aMuz (obowiązuje od 1 października 2022 r.)

Dokumenty do wniosku o stypendium socjalne

Załączniki do pobrania


Pomoc materialna dla doktorantów

 

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich

Załączniki do pobrania