en

SENAT
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Kadencja 2020-2024

JM Rektor
prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz

Członkowie Senatu z grupy profesorów i profesorów Uczelni

prof. dr hab. Marek Rocławski

prof. dr hab. Wojciech Szlachcikowski

dr hab. Anna Fabrello

dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska

dr hab. Maciej Grzywacz

dr hab. Andrzej Kacprzak

dr hab. Paweł Kukliński

dr hab. Ewa Marciniec

dr hab. Elżbieta Pasierowska

dr hab. Przemysław Stanisławski

Członkowie Senatu z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż wskazane powyżej i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

dr hab. Bogumiła Weretka-Bajdor

dr Krzysztof Bobrzecki

dr Maciej Gański

dr Michał Kierzkowski

mgr Kamil Cieślik

mgr Katarzyna Matwiejczyk

Przedstawiciele doktorantów

z Wydziału II: Igor Torbicki

z Wydziału IV: Kaja Potrzebska

Przedstawiciele studentów

z Wydziału I: Barbara Wrońska

z Wydziału II: Joanna Sadło, Natalia Zaleska

z Wydziału III: Dominik Mazan

z Wydziału IV: Anna Nowakowska

Uczestnicy posiedzeń Senatu z głosem doradczym

Kanclerz mgr Bogdan Theisebach

Kwestor mgr Magdalena Gruszczyńska

Mecenas mgr Agata Sienkiewicz

Przedstawiciel Związku Zawodowego „Solidarność” dr hab. Paweł Rydel

Dziekan Wydziału I: dr Sylwia Janiak-Kobylińska