en
menu

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim

 

Do wniosku o DS należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. Zaświadczenie z ZUS o wysokości naliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne za poprzedni rok – od wszystkich pracujących członków rodziny wskazanych we wniosku
  2. W przypadku posiadania rodzeństwa, które się uczy – zaświadczenie ze szkoły/studiów o pobieraniu nauki
  3. W przypadku zasądzenia alimentów – kserokopię wyroku zasądzającego alimenty
  4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za ubiegły rok od wszystkich pracujących członków rodziny
  5. W przypadku prowadzenia przez rodzica działalności gospodarczej – oświadczenie rodzica
  6. W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – dokument potwierdzający dochód z gospodarstwa