en 中文

Wnioski o miejsce w Domu Studenta na rok akademicki 2021/2022 należy składać od 10 do 31 maja 2021 r. (uwaga: kandydaci na I rok studiów mogą złożyć wniosek o miejsce w Domu Studenta od 1 do 31 sierpnia 2021 r.).

Wnioski wraz z załącznikami można przesłać mailowo na k.lapinska@amuz.gda.pl lub pocztą tradycyjną na adres Akademii z dopiskiem "Biuro Działu Nauczania Wydziału I".

Lista dokumentów, które trzeba dołączyć do wniosku, znajduje się poniżej.

W przypadku problemów ze skompletowaniem wniosku prosimy o kontakt mailowy: k.lapinska@amuz.gda.pl.

opublikowano: 19.04.2021


Do pobrania:

 

Do wniosku o DS należy dołączyć następujące dokumenty:

  • zaświadczenia z ZUS o odprowadzonej składce na ubezpieczenie zdrowotne za 2020 rok od wszystkich pracujących członków rodziny, stanowiących jedno gospodarstwo domowe (w przypadku późnego rozliczenia z Urzędem Skarbowym można dołączyć PIT za 2020 z urzędowym poświadczeniem złożenia),

  • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie z 2020 r. wszystkich pracujących członków rodziny, stanowiących jedno gospodarstwo domowe (w przypadku późnego rozliczenia z Urzędem Skarbowym można złożyć PIT za 2020 z urzędowym poświadczeniem złożenia),

  • w przypadku posiadania rodzeństwa, które się uczy, zaświadczenie ze szkoły potwierdzające naukę (jeżeli szkoła nie będzie miała możliwości wydania takiego zaświadczenia, można dołączyć skan legitymacji wraz z aktem urodzenia),

  • w przypadku alimentów – skan/kserokopia wyroku przyznającego alimenty,

  • w przypadku dzieci będących na utrzymaniu rodzica, a jeszcze nieuczących się – skan/kserokopia aktu urodzenia,

  • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – oświadczenie rodzica o dochodzie uzyskanym z działalności gospodarczej w 2020 r.,

  • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – dokumenty potwierdzające dochód z gospodarstwa,

  • w przypadku dokumentów zagranicznych o dochodach należy dołączyć tłumaczenia na język polski.

Wnioski o miejsce w DS można składać osobiście, listownie lub przez platformę ePUAP.