Nabór tekstów naukowych do publikacji w recenzowanej tematycznej monografii zbiorowej pt. „Oblicza teologii muzyki” z cyklu „Musica sacra”

Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku ogłasza otwarty nabór tekstów naukowych do publikacji w recenzowanej tematycznej monografii zbiorowej pt. „Oblicza teologii muzyki” z cyklu „Musica sacra”. Zgłaszany do publikacji tekst powinien być oryginalny i nie może być wcześniej opublikowany w części lub w całości.
Recenzowana książka zostanie wydana przez Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w formie drukowanej i e-booka.

Prosimy o nadsyłanie tekstów do 5 sierpnia 2024 r. na adres mailowy: m.karwaszewska@amuz.gda.pl.

Wraz z tekstem (w języku polskim lub angielskim) należy przesłać w oddzielnym pliku:

 • Tytuł artykułu w języku polskim i angielskim
 • Streszczenie w języku angielskim (do 250 słów)
 • Notę biograficzną (do 150 słów)
 • Afiliację autora /autorów
 • ORCID iD (jeśli autor posiada)
 • Bibliografię cytowaną
 • Słowa kluczowe w języku polskim i w języku angielskim (od 3 do 5)

 

Planowany termin wydania publikacji – 2024 rok.

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca tekst do publikacji zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do zgłoszenia tekstu do publikacji i w ich imieniu zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach publikacji w Wydawnictwie aMuz.

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją wydawniczą zamieszczoną na stronie Wydawnictwa aMuz.

 

Zapraszamy do współpracy!

Redakcja Wydawnictwa aMuz


Nabór tekstów naukowych do publikacji w recenzowanej tematycznej monografii zbiorowej Spuścizny muzyczne w ujęciu interdyscyplinarnym z nowej serii Muzykalia w zasobach bibliotecznych, archiwach i zbiorach prywatnych

 

Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku ogłasza otwarty nabór tekstów naukowych do publikacji w recenzowanej tematycznej monografii zbiorowej Spuścizny muzyczne w ujęciu interdyscyplinarnym z nowej serii Muzykalia w zasobach bibliotecznych, archiwach i zbiorach prywatnych.  

Zgłaszany do publikacji tekst powinien być oryginalny i nie może być wcześniej opublikowany w części lub w całości.Recenzowana książka zostanie wydana przez Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w formie drukowanej i e-booka.

Prosimy o nadsyłanie tekstów do 30 listopada 2024 r. na adres mailowy: m.karwaszewska@amuz.gda.pl.

Wraz z tekstem (w języku polskim lub angielskim) należy przesłać w oddzielnym pliku:

 • Tytuł artykułu w języku polskim i angielskim
 • Streszczenie w języku angielskim (do 250 słów)
 • Notę biograficzną (do 150 słów)
 • Afiliację autora /autorów
 • ORCID iD (jeśli autor posiada)
 • Bibliografię cytowaną
 • Słowa kluczowe w języku polskim i w języku angielskim (od 3 do 5)

Planowany termin wydania publikacji – 2025 rok.

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca tekst do publikacji zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do zgłoszenia tekstu do publikacji i w ich imieniu zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach publikacji w Wydawnictwie aMuz.

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją wydawniczą zamieszczoną na stronie Wydawnictwa aMuz.

 

Zapraszamy do współpracy!

Redakcja Wydawnictwa aMuz


Nabór tekstów naukowych do publikacji w recenzowanej tematycznej monografii zbiorowej „Instrumenty dęte drewniane”

 

Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku ogłasza otwarty nabór tekstów naukowych do publikacji w recenzowanej tematycznej monografii zbiorowej „Instrumenty dęte drewniane”. Zgłaszany do publikacji tekst powinien być oryginalny i nie może być wcześniej opublikowany w części lub w całości.

 

Recenzowana książka zostanie wydana przez Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w formie drukowanej i e-booka.

Podtytuł tomu zostanie dookreślony po skompletowaniu rozdziałów.

 

Prosimy o nadsyłanie tekstów do dnia 31 marca 2024 r. na adres mailowy: m.karwaszewska@amuz.gda.pl.

Wraz z tekstem (w języku polskim lub angielskim) należy przesłać w oddzielnym pliku:

 • Tytuł artykułu w języku polskim i angielskim
 • Streszczenie w języku angielskim (do 250 słów)
 • Notę biograficzną (do 150 słów)
 • Afiliację autora /autorów
 • ORCID iD (jeśli autor posiada)
 • Bibliografię cytowaną
 • Słowa kluczowe w języku polskim i w języku angielskim (od 3 do 5)

Planowany termin wydania publikacji – do końca roku 2024.

 

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca tekst do publikacji zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do zgłoszenia tekstu do publikacji i w ich imieniu zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach publikacji w Wydawnictwie aMuz.

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją wydawniczą zamieszczoną na stronie Wydawnictwa aMuz.

 

Zapraszamy do współpracy!

Redakcja Wydawnictwa aMuz