Sylabusy przedmiotowe dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022:

 

STUDIA I STOPNIA:

analiza dzieła muzycznego – kurs podstawowy i rozszerzony

biomechanika i patomechanika narządu ruchu

budowa, konserwacja i strojenie instrumentu – akordeon

budowa, konserwacja i strojenie instrumentu – fortepian

budowa, konserwacja i strojenie instrumentu – instrumenty dęte blaszane

budowa, konserwacja i strojenie instrumentu – wszystkie instrumenty historyczne

budowa, konserwacja i strojenie instrumentu – instrumenty perkusyjne

budowa, konserwacja i strojenie instrumentu – instrumenty smyczkowe

budowa, konserwacja i strojenie instrumentu – klawesyn

czytanie tabulatur

ćwiczenia harmoniczne

dodatkowy zespół kameralny

edycja nut Muse Score

ergonomia pracy w zawodzie muzyka

gra liturgiczna – organy

harmonia praktyczna – organy

harmonia tonalna – obowiązuje sylabus Wydziału I

historia muzyki baroku – obowiązuje sylabus Wydziału I

historia muzyki klasycyzmu – obowiązuje sylabus Wydziału I

historia muzyki średniowiecza i renesansu – obowiązuje sylabus Wydziału I

historia muzyki XIX wieku – obowiązuje sylabus Wydziału I

historia muzyki I połowy XX wieku – obowiązuje sylabus Wydziału I

historia muzyki po I połowie XX wieku – obowiązuje sylabus Wydziału I

improwizacja – klawesyn 

improwizacja – organy

improwizacja rytmiczna

instrument dodatkowy – fortepian (w specjalizacji organy)

instrument dodatkowy – organy (w specjalizacji klawesyn)

instrument główny – akordeon

instrument główny – altówka / instrument główny – altówka (obowiązuje od roku akademickiego 2024/2025)

instrument główny – fagot

instrument główny –  flet

instrument główny – flety historyczne

instrument główny – fortepian

instrument główny – gitara

instrument główny – harfa

instrument główny – klarnet

instrument główny – klarnet basowy

instrument główny – klawesyn

instrument główny – kontrabas

instrument główny –  obój

instrument główny – organy

instrument główny – perkusja

instrument główny – puzon

instrument główny – skrzypce / instrument główny – skrzypce (obowiązuje od roku akademickiego 2024/2025)

instrument główny – trąbka

instrument główny – trąbka historyczna

instrument główny – tuba

instrument główny – waltornia

instrument główny – wiolonczela

język angielski z elementami słownictwa specjalistycznego

język niemiecki z elementami słownictwa specjalistycznego

klawesyn z elementami basso continuo

kształcenie słuchu – kurs podstawowy i rozszerzony

literatura muzyczna

nauka akompaniamentu

obserwacje zajęć

Orkiestra Kameralna Camerata Gedania

Orkiestra Symfoniczna

podstawy improwizacji – akordeon

podstawy improwizacji – fortepian

podstawy improwizacji – gitara

praca z klawesynistą

praca z pianistą

praktyka estradowa z wykładami zmiennymi

prawo autorskie – obowiązuje sylabus Wydziału IV

realizacja basso continuo – klawesyn

realizacja basso continuo – organy

studia orkiestrowe – altówka

studia orkiestrowe – instrumenty dęte

studia orkiestrowe – instrumenty perkusyjne

studia orkiestrowe – instrumenty smyczkowe

studia orkiestrowe – harfa

taniec historyczny

technologia budowy stroika – fagot

technologia budowy stroika – obój

współczesna partytura akordeonowa

wychowanie fizyczne

zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej

zespół kameralny

 

STUDIA I lub II STOPNIA:

Akademicki Zespół Instrumentów Dętych Blaszanych

Akademicki Zespół Instrumentów Dętych Drewnianych

Baltic Clarinet Camerata

Big-Band – sylabus W4, udostępniony w zakładce wydziału

Chór W2 / Chór Kameralny

ćwiczenie i nauczanie gry a vista

dydaktyka zespołu kameralnego

emisja głosu

estetyka – obowiązuje sylabus W IV

filozofia – obowiązuje sylabus W IV

historia sztuki – obowiązuje sylabus W IV

improwizacja w muzyce współczesnej

instrument dodatkowy – altówka (w specjalizacji skrzypce)

jazzowe studia orkiestrowe – obowiązuje sylabus W IV

metodyka przedmiotowa – akordeon

metodyka przedmiotowa – fortepian

metodyka przedmiotowa – gitara

metodyka przedmiotowa – harfa

metodyka przedmiotowa – instrumenty dęte blaszane

metodyka przedmiotowa – instrumenty dęte drewniane

metodyka przedmiotowa – klawesyn

metodyka przedmiotowa – organy

metodyka przedmiotowa – perkusja

metodyka przedmiotowa – skrzypce i altówki

metodyka przedmiotowa – wiolonczele

Orkiestra Kameralna Pro Musica Nova

pedagogika muzyki – obowiązuje sylabus W IV

pedagogika ogólna – obowiązuje sylabus W IV

pedagogika twórczości – obowiązuje sylabus W IV

pedagogika w edukacji – obowiązuje sylabus W IV

podstawy aranżacji – kurs podstawowy i rozszerzony

podstawy dydaktyki  – obowiązuje sylabus W IV

podstawy dyrygowania – kurs podstawowy i rozszerzony

praktyka kameralna

praktyka wykonawcza muzyki współczesnej – fortepian, instrumenty smyczkowe oprócz kontrabasu

praktyki pedagogiczne

praktyki psychologiczno–pedagogiczne – obowiązuje sylabus W IV

propedeutyka muzyki współczesnej

psychologia muzyki – obowiązuje sylabus W IV

psychologia ogólna – obowiązuje sylabus W IV

psychologia twórczości – obowiązuje sylabus W IV

psychologia w edukacji – obowiązuje sylabus W IV

relaksacja i praca z ciałem dla muzyków

taniec historyczny

współczesna partytura instrumentalna

 

STUDIA II STOPNIA:

chorał gregoriański – obowiązuje sylabus Wydziału IV

czytanie partytur historycznych

dodatkowy zespół kameralny

improwizacja – organy

instrument dodatkowy – flet piccolo, klarnet basowy lub kontrafagot

instrument główny – akordeon

instrument główny – altówka / instrument główny – altówka (obowiązuje od roku akademickiego 2024/2025)

instrument główny – fagot

instrument główny –  flet

instrument główny –  fortepian

instrument główny –  gitara

instrument główny – harfa

instrument główny – klarnet

instrument główny – klarnet basowy

instrument główny – klawesyn

instrument główny – kontrabas

instrument główny –  obój

instrument główny –  organy

instrument główny – perkusja

instrument główny – puzon

instrument główny – skrzypce / instrument główny – skrzypce (obowiązuje od roku akademickiego 2024/2025)

instrument główny – trąbka

instrument główny – waltornia

instrument główny – wiolonczela

komunikacja społeczna i organizacja wydarzeń – obowiązuje sylabus Wydziału IV

konsultacje pracy magisterskiej

kontrapunkt – obowiązuje sylabus Wydziału I

konwersatorium języka angielskiego z elementami słownictwa specjalistycznego

konwersatorium języka niemieckiego z elementami słownictwa specjalistycznego

laboratorium kameralne

literatura specjalistyczna

literatura specjalistyczna –  akordeon

literatura specjalistyczna – fortepian

literatura specjalistyczna – kontrabas

literatura specjalistyczna –  organy

metodologia pisania pracy magisterskiej

nauka akompaniamentu

obserwacje zespołu kameralnego

organoznawstwo

Orkiestra Kameralna Camerata Gedania

Orkiestra Symfoniczna

praca z pianistą

praktyka estradowa z wykładami zmiennymi

praktyka organizacyjno-wykonawcza

Schola Cantorum – obowiązuje sylabus W IV

seminarium tanga

studia orkiestrowe – altówka

studia orkiestrowe – instrumenty dęte

studia orkiestrowe – instrumenty perkusyjne

studia orkiestrowe – instrumenty smyczkowe

studia orkiestrowe – harfa

zespół kameralny

zespół kameralny – KAMERALISTYKA

 

W przypadku pozostałych przedmiotów obowiązują sylabusy z lat poprzednich.