Kierownicy Katedr WYDZIAŁU I – DYRYGENTURY, KOMPOZYCJI I TEORII MUZYKI 

Kierownik Katedry Dyrygentury Symfoniczno-Operowej

prof. dr hab. Marcin Nałęcz-Niesiołowski

E / m.nalecz-niesiolowski@amuz.gda.pl

Kierownik Katedry Kompozycji

prof. dr hab. Krzysztof Olczak

E / k.olczak@amuz.gda.pl

Kierownik Katedry Teorii Muzyki

prof. dr hab. Elżbieta Frołowicz

E / e.frolowicz@amuz.gda.pl