en 中文

Kierownicy Katedr Wydziału III – Wokalno-Aktorskiego

Kierownik Katedry Wokalistyki

dr hab. Ewa Marciniec

E / e.marciniec@amuz.gda.pl

Kierownik Katedry Musicalu

prof. dr Andrzej Nanowski

E / a.nanowski@amuz.gda.pl