en 中文

Kierownik Międzywydziałowej Katedry Akompaniamentu

dr hab. Bogumiła Weretka-Bajdor (Wydział Instrumentalny)

E / b.weretka@amuz.gda.pl

Zastępcy Kierownika Międzywydziałowej Katedry Akompaniamentu

mgr Dagmara Dopierała (Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki)

E / d.dopierala@amuz.gda.pl

 

dr Zuzanna Lisiecka-Madeja (Wydział Wokalno-Aktorski)

E / z.lisiecka@amuz.gda.pl

 

mgr Piotr Ejsmont (Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu)

E / p.ejsmont@amuz.gda.pl