Kierownicy Katedr WYDZIAŁU II – InstrumenTALNEGO

Kierownik Katedry Fortepianu

dr hab. Paweł Rydel

E / p.rydel@amuz.gda.pl

Kierownik Katedry Skrzypiec i Altówki

prof. dr hab. Maciej Sobczak

E / m.sobczak@amuz.gda.pl

Kierownik Katedry Wiolonczeli i Kontrabasu

prof. dr hab. Tadeusz Samerek

E / t.samerek@amuz.gda.pl

Kierownik Katedry Instrumentów Dętych i Perkusji

dr hab. Andrzej Wojciechowski

E / a.wojciechowski@amuz.gda.pl

Kierownik Katedry Kameralistyki

dr hab. Bogna Czerwińska-Szymula

E / b.czerwinska-szymula@amuz.gda.pl

Kierownik Katedry Organów, Klawesynu, Akordeonu, Gitary i Harfy

dr hab. Paweł Zagańczyk

E / p.zaganczyk@amuz.gda.pl