Na posiedzeniu w dniu 20 maja 2019 r. Wysoki Senat naszej Uczelni powołał członków Pierwszej Rady Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (patrz Uchwała Senatu nr 20/2019 w sprawie powołania członków Pierwszej Rady Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku).

Kadencja Pierwszej Rady Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku potrwa do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Członkowie Rady:

  1. spoza wspólnoty Uczelni:
  2. ze wspólnoty Uczelni:
  3. przewodnicząca Samorządu Studenckiego Akademii – Joanna Sadło

Od lewej: dr hab. Tadeusz Samerek, Romuald Pokojski, ks. dr hab. Jacek Bramorski, Joanna Sadło, prof. dr hab. Maciej Sobczak (JM Rektor w kadencjach 2012-2016, 2016-2020), Jarosław Olek, dr hab. Paweł Rydel, Tomasz Fopke