en 中文

fot. Aleksander Szpakowicz

 

Urodzony 13.06.1961 w Olsztynie. Absolwent Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdańsku w klasie skrzypiec dr Krystyny Jureckiej (1976-1980), Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Gdańsku w klasie skrzypiec początkowo dr. Krystyny Jureckiej, a następnie prof. Henryka Keszkowskiego (1980-1986), Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – studia podyplomowe, kierunek: zarządzanie i marketing (1995-1996) i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – studia podyplomowe, kierunek: rzeczoznawstwo majątkowe (2001-2002).

Jako artysta muzyk pracował w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku (1982-1983, II skrzypce), Wielkiej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia i telewizji w Katowicach (1988-1989, I skrzypce). Uczył gry na skrzypcach w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Olsztynie (1986-1988) oraz Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia nr 2 im F. Chopina w Warszawie (1991-1993).

W latach 1990-1991 prowadził jednoosobową działalność gospodarczą w branży wydawniczej (książki), zaś w latach 1993-1996 był szefem sprzedaży w Weidmüller sp. z o.o.

Od 1996 jest właścicielem i prezesem zarządu TIM-EX sp. z o.o. sp. k., a od 2009 – współwłaścicielem i członkiem zarządu Instytutu Colina Rose Sp. z o.o. Spośród osiągnięć firmy TIM-EX należy wymienić: złoty medal na Międzynarodowych Targach Budownictwa BUDMA w Poznaniu (2000), II nagrodę w konkursie Mazowiecka Firma Roku w kategorii budownictwo (2009), tytuł Lidera Mazowieckiej Przedsiębiorczości w konkursie pod auspicjami Marszałka Województwa Mazowieckiego (2010), wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Puls Biznesu i w X jego edycji została przyjęta do klubu Gazel Biznesu, grona najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce (2010), tytuł laureata godła Produkt Budowlany Roku w konkursie organizowanym przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej (2016). Od roku 2017 zarządzanie firmą TIM-EX spełnia kryteria normy PN-ISO 9001:2015-10, co jest potwierdzone certyfikatem nr J-2638/1/2017 wydanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.