en

WYNIKI

Kliknij poniżej, aby zobaczyć wyniki. Logowanie nie będzie potrzebne, a jedynie numer Identyfikatora kandydata nadany Ci wcześniej w systemie.

zobacz wyniki

Będąc na stronie kliknij "Przebieg postępowania rekrutacyjnego".

CO DALEJ?

Do 15 września 2020 r. należy przesłać wymagane dokumenty. Nie decyduje data stempla pocztowego! 

Postępuj dalej po kolei według poniższych kroków.

Krok 1.

Przygotuj kopertę w formacie A4 i koniecznie zaadresuj wg wzoru:

REKRUTACJA
Imię i Nazwisko kandydata
Wydział (wystarczy numer I-IV), kierunek
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
ul. Łąkowa 1-2
80-743 Gdańsk
POLAND

Zobacz przykład.

Krok 2.

Do koperty włóż wymienione niżej dokumenty:

  1. Wydrukowany z systemu i odręcznie podpisany formularz rekrutacyjny
  2. Wydrukowany z systemu i odręcznie podpisany życiorys
  3. Wydrukowane z systemu, wypełnione i odręcznie podpisane 3 zgody RODO
  4. Dwa zdjęcia w formacie 35x45 mm podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem
  5. Jeżeli jesteś kandydatem na specjalności: śpiew solowy, musical, rytmika, wokalistyka jazzowa i nie złożyłeś w terminie stosownych zaświadczeń lekarskich, to teraz jest ostatni czas, by załączyć je do przesyłki. Zobacz tutaj (klik), jakie to zaświadczenia.
  6. Kopię świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów oraz oryginał jego tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego. Jeżeli pochodzisz z kraju, z którym Polska nie ma podpisanej umowy o uznawalności dokumentów o wykształceniu, musisz nostryfikować świadectwo przed przesłaniem go do 15 września 2020 r.
  7. Kopię dokumentu potwierdzającego możliwość studiowania bez opłat, jeżeli taki posiadasz – DOTYCZY KANDYDATÓW SPOZA UE I EFTA (str. 44-45 w INFORMATORZE)
  8. Kopię dokumentu tożsamości
  9. Wypełnioną, wydrukowaną i odręcznie podpisaną deklarację wyboru języka – dotyczy TYLKO kandydatów na studia II st. na Wydziały I, II i IV. Do pobrania tutaj (klik)
  10. *Zainteresowane osoby mogą także dołączyć samodzielnie napisane podanie o przydział do wybranego pedagoga. Podanie musi być skierowane do dziekana danego wydziału. Kliknij tutaj, aby wybrać wydział i sprawdzić, kto jest jego dziekanem.

Krok 3.

Wszystko wysyłasz tak, aby dotarło do aMuz do 15 września 2020 r., najlepiej za potwierdzeniem odbioru.

Krok 4.

Sprawdzasz wyniki przyjętych na studia 16 września 2020 r.

Krok 5.

Witamy Cię w społeczności aMuz! 

Koniecznie spotkajmy się 1 października! 
Koniecznie weź udział w obowiązkowych szkoleniach z zakresu BHP i ppoż. 
Od 1 października możesz także odebrać legitymację, indeks oraz podpisać ślubowanie.


Studiuj, bierz udział w masterclass i różnorodnych projektach, udzielaj się w Samorządzie, zostań członkiem Koła Naukowego i rozwijaj swoje skrzydła. Pomożemy Ci w tym!


Pliki na stronie:

aktualizacja: 13.07.2020