en

Listopad 2020

Zmiana zakresu dat
GRaMuz #3 | Małgorzata Wójcik, Piotr Pawlak

5-26.11.2020

czwartek-czwartek

18:00

Występ Dominika Życha na Koncercie Polskiej Muzyki Akordeonowej w ra...

9.11.2020

poniedziałek

II Międzynarodowa Sesja Artystyczno-Naukowa "Z zapomnianych kart pols...

14-15.11.2020

sobota-niedziela

10:00-17:30

ODWOŁANY! V Międzynarodowy Bałtycki Konkurs Pianistyczny

20-27.11.2020

piątek-piątek

ODWOŁANY! Recital akordeonowy Pawła Ratajka w ramach cyklu „aMuz w...

21.11.2020

sobota

20:00

Ogólnopolskie Spotkanie Kół Naukowych Akordeonistów online

26.11.2020

czwartek

GRaMuz #4 | Magdalena Jędrzejewska, Bartosz Skłodowski

26.11–3.12.2020

czwartek-czwartek

18:00

IV Pomorski Festiwal Obojowy

27-29.11.2020

piątek-niedziela

Wykład online „Kulisy świata dyrygenckiego – rozmowa z Maestro Zyg...

27.11.2020

piątek

12:00

Warsztaty „Rozgłos” z lekarzem foniatrą audiologiem dr hab. n. m...

28.11–12.12.2020

sobota-sobota

10:00-14:30

Wykład online „Podstawowe elementy techniki wokalnej i ich zastosow...

30.11.2020

poniedziałek

12:00