Masz pytania? Kto pyta nie błądzi! Chętnie pomożemy i odpowiemy na Twoje pytania. 
Śmiało kontaktuj się z naszymi Wydziałowymi Komisjami Rekrutacyjnymi:

 

 

OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE PODCZAS DYŻURÓW WKR 

ZOBACZ PLAN DYŻURÓW WYDZIAŁOWYCH KOMISJI REKRUTACYJNYCH PO EGZAMINACH WSTĘPNYCH

 

MAILOWO

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydziału I – Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
E / rekrutacja1@amuz.gda.pl

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydziału II – Instrumentalnego
E / rekrutacja2@amuz.gda.pl
(prosimy o podawanie w temacie wiadomości instrumentu i poziomu studiów)
 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydziału III – Wokalno-Aktorskiego
E / rekrutacja3@amuz.gda.pl

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydziału IV – Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu
E / rekrutacja4@amuz.gda.pl