en
menu

Dziekan Wydziału I – Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki 

dr hab. Renata Skupin

M / r.skupin@amuz.gda.pl

T / (+48 58) 3009 231

pokój 209 / poziom 2 / budynek B

Dziekan Wydziału II – Instrumentalnego

dr hab. Paweł Kukliński

M / p.kuklinski@amuz.gda.pl

T / (+48 58) 3009 220

pokój 209 / poziom 1 / budynek A

Dziekan Wydziału III Wokalno-Aktorskiego

prof. dr Andrzej Nanowski

M / a.nanowski@amuz.gda.pl

T / (+48 58) 3009 232

pokój 203 / poziom 2 / budynek B

Dziekan Wydziału IV Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu

dr Michał Kierzkowski

M / m.kierzkowski@amuz.gda.pl

T / (+48 58) 3009 218

pokój 309 / poziom 3 / budynek B