ViolinArt International Forum (Międzynarodowa Konferencja Skrzypcowa) to pierwsze tego typu wydarzenie o międzynarodowym zasięgu organizowane w Gdańsku. Celem przedsięwzięcia jest przedstawienie szerokiemu gronu odbiorców pełnego spektrum wiedzy na temat najnowszych trendów wykonawczych w muzyce skrzypcowej oraz zaprezentowania tej problematyki w refleksji naukowej. Wykłady naukowe prowadzone przez wybitnych prelegentów z kraju i zagranicy będą miały swoje poparcie w praktyce, w postaci koncertów gości oraz warsztatów mistrzowskich prowadzonych m.in. przez Alenę Baevę –zwyciężczynię wielu prestiżowych konkursów m.in. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu (2001 r.),  Bomsori Kim – laureatkę II miejsca Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu (2016) oraz II miejsca na Międzynarodowych Konkursie Muzycznym ARD i Sebastiana Hamanna, profesora Akademii Muzycznej we Freiburgu. Ilość miejsc w warsztatach będzie limitowana,
a udział możliwy jedynie po wcześniejszej weryfikacji wideo – spośród przesłanych nagrań zostanie wytypowanych 12 uczestników, którzy będą mieli okazję uczestnictwa w 2 darmowych lekcjach mistrzowskich. Podczas koncertu uczestników, przyznane zostaną nagrody,
m.in: nagroda Mek Records: nagranie audio na płytę CD (3 dni po 8 godzin) w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Gdańsku, koncert na „Gdańskim Festiwalu Muzycznym” w maju 2025, koncert z Elbląską Orkiestrą Kameralną w sezonie 2025/2026, koncert kameralny
w NFM, koncert – recital podczas „Niedzieli Melomana” w Gdańsku.

Podczas trwania konferencji w głównym holu budynku Uczelni odbędzie się wystawa instrumentów lutniczych zbudowanych przez uznanych polskich artystów lutników (prezentacja posterów). Wymiernym efektem projektu będzie dzieło artystyczne upowszechnione podczas wydarzenia oraz recenzowana monografia zbiorowa, która będzie zbiorem najciekawszych prelekcji wygłoszonych podczas kongresu.

 


Strona wydarzenia


 

ARTYŚCI:

 • Alena Baeva
 • Bomsori Kim
 • Mikołaj Sikała
 • Roby Lakatosz
 • Jeno Lisztes
 • Polish Violin Duo
 • Paweł Zagańczyk
 • Mateusz Smoczyński
 • Anna Wandtke
 • Sebastian Wypych
 • Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Gdańsku

 

Koordynatorzy merytoryczni wydarzenia:

prof. dr hab. Karolina Piątkowska-Nowicka

prof. dr hab. Monika Karwaszewska

dr hab. Anna Wandtke-Wypych

 

Kontakt:

Pytania, zgłoszenia i teksty prosimy przesyłać na adres: violinart@amuz.gda.pl

 

Otwarcie naboru prelegentów na konferencję przewidziane jest w maju 2024 roku.

Otwarcie naboru zgłoszeń do udziału w warsztatach mistrzowskich / filmiki wideo / przewidziane jest w czerwcu 2024 roku.

 

Projekt dofinansowany jest ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach Programu "Doskonała nauka II" – KONF/SP/0027/2023/01.

 


 

ViolinArt International Forum (International Violin Conference) is the first international event of this type organized in Gdańsk. The goal of this endeavour is to present to a wide audience the wealth of knowledge of the latest performing trends in violin music and to offer scholarly reflection on this issue. Lectures given by brilliant Polish and foreign speakers will be put into practice at the guests' concerts and masterclasses conducted, among others, by Alena Baeva, a prolific winner of prestigious competitions such as the Henryk Wieniawski International Violin Competition in Poznań (2001); Bomsori Kim, second prize winner in the Henryk Wieniawski International Violin Competition in Poznań (2016) and second prize winner in the ARD International Music Competition, and Sebastian Hamann, professor at the Academy of Music in Freiburg. The number of places in the workshops is limited, and participation is possible only after prior video verification; 12 participants will be selected from among the recordings, and will have the opportunity to participate in two free master lessons. Prizes will be awarded at the participants' concert, including the Mek Records Prize in the form of an audio CD recording session (three days, eight hours each) in the Concert Hall of the Academy of Music in Gdańsk, a concert at the Gdańsk Music Festival in May 2025, or a concert with the Elbląg Chamber Orchestra in the 2025/2026 season.

In the main foyer of the Academy building, accompanying the conference will be an exhibition of instruments built by reputable Polish luthiers (presentation of posters). A measurable effect of the project will be an artistic work disseminated during the event and a reviewed collective monograph, a collection of the most interesting lectures delivered at the congress.

 

 


event page


 

ARTISTS: 

 

 • Alena Baeva
 • Bomsori Kim
 • Mikołaj Sikała
 • Roby Lakatosz
 • Jeno Lisztes
 • Polish Violin Duo
 • Paweł Zagańczyk
 • Mateusz Smoczyński
 • Anna Wandtke
 • Sebastian Wypych
 • Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Gdańsku

 

The project is co-financed by the state fund budget granted by the Ministry of Education and Science as part of the Excellent Science II Programme (KONF/SP/0027/2023/01).

 

Substantive supervisors for the event:

prof. dr hab. Karolina Piątkowska-Nowicka

prof. dr hab. Monika Karwaszewska

dr hab. Anna Wandtke-Wypych

 

Contact:

Questions, applications and texts should be sent to the following address: violinart@amuz.gda.pl

The call for conference speakers is scheduled for May 2024.

The call for applications to participate in masterclasses / videos / is scheduled for June 2024.

 

The project is co-financed by the state budget, allocated by the Ministry of Education and Science as part of the Excellent Science II Programme – KONF/SP/0027/2023/01.