cos

PRZEJDŹ DO REKRUTACJI ON-LINE:
https://rekrutacja.amuz.gda.pl/


REKRUTACJA DODATKOWA


Szanowni Kandydaci!

Informujemy, że rekrutacja na stacjonarne oraz niestacjonarne studia doktoranckie została wstrzymana na następujące instrumenty: puzon, tuba, gitara, altówka i obój.

Jednocześnie informujemy, że w związku z niemożliwością otwarcia licencjackich studiów niestacjonarnych na wydziale instrumentalnym oraz podyplomowych studiów teorii muzyki, decyzją Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej zawiesza się egzaminy wstępne na te dwa kierunki.