Marzec 2023

Sympozjum artystyczno-dydaktyczne: Georg Muffat i jego czasy w 375. ro...

14-16.03.2023

wtorek-czwartek

Kurs pianistyczny: prof. Zsuzsanna Császár

14-15.03.2023

wtorek-środa

Kurs mistrzowski dla flecistów

14-15.03.2023

wtorek-środa

14:00-18:00

Kurs mistrzowski dla wokalistów: prof. Ulrike Sonntag

17-19.03.2023

piątek-niedziela

Kurs mistrzowski dla pianistów i wokalistów – Anna Marchwińska

25.03.2023

sobota

10:00-17:00

Kurs mistrzowski dla pianistów – doc. Šviesė Čepliauskaitė (Akademia M...

30-31.03.2023

czwartek-piątek

9:00-14:00